Briskeby (Foto: myspace.com/briskeby)

Støtt de største?

Hvis målet med musikkeksport er å skape inntekter, kan man vurdere å støtte de største plateselskapene, sier Yngve Næss i Universal.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Hvis målet med satsningen på musikkeksport er å skape inntekter som kan føre pengene tilbake til Norge, har de store selskapene minst like stor sjanse for å lykkes som andre aktører, sier Yngve Næss i Universal Music.
Norsk eksportstøtte har vært diskutert mye den siste tiden. De to institusjonene MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) har levert hver forslag til Kulturdepartementet om hvordan støtten til utenlandsturneer bør forvaltes.
Det er ventet at Kulturdepartementet i nærmeste fremtid vil sette ned et utvalg for å se nærmere på mulighetene for samkjøring av disse organisasjonene, og eventuelle endringer i måten støtten fordeles på i dag.
Les: [link id=67300 title=»MIC og MENs forslag til utenlandssatsning«]
Virker rart
Næss mener det kunne hatt mye for seg å gi støtte til de største plateselskapene.
— For mange vil det nok virke rart om verdens største plateselskap skal motta støtte for å satse på sine artister. Det skjønner jeg. Men støtten kan være meget nyttig som ekstra midler i en innsalgsfase. Om vi for eksempel har en artist som ønsker å prøve seg i det tyske markedet, og vi kunne kommet til bordet med for eksempel 250 000 kroner i eksportstøtte, som sammen med det lokale selskapets egne midler kan skaffe artisten en profilert showcase, en proff promopakke med for eksempel video og solid markedsføring, vil dette kanskje være svært avgjørende for resultatet.
Næss sier at de som skal ta beslutningene om hvorvidt de skal satse på en norsk artist, til en hver tid et bredt spekter av tilbud de kan velge og vrake fra.
— Om man da kan si at vi har en ekstra støtteordning å tilføre satsningen, vil det kunne være en avgjørende faktor for valget de tar.
Les også: [link id=67262 title=»Norsk bransje på tysk date«]
Helt enig
Lena Midtveit i Sony sier hun er helt enig med Næss.
— Jeg er 100% enig i at å støtte de store kan gi gode resultater og øke mulighetene for at utenlandske markeder vil satse på norske artister. Men jeg har ingen klare meninger om hvorvidt en slik støtte da bør ligge under kultur- eller næringsdepartementet.
Sonys største utenlandssatsning er Maria Mena.
— Vi tok et bevisst valg på å virkelig satse på henne i utlandet, og har gjentatte ganger gått inn med promopakker, lanseringsturneer og videoer i de utvalgte markedene. Vi har hatt et godt samarbeid med Menas manager Rune Lem, men har ikke mottatt noen økonomisk støtte fra MEN – vi har søkt to ganger. Vi kunne virkelig ha trengt denne støtten, det er ikke noe billigere for oss enn for andre å lansere en artist i utlandet.
Lite støtte nå
Per i dag er det ikke ofte Universal heller mottar støtte til sine prosjekter.
— For de store selskapene er det sånn at artister som skal utenlands, i utgangspunktet må forholde seg til selskapets avdeling i det landet en satser i, hvis selskapet har rettigheter utenfor Norge. Hvis det lokale selskapet i det landet man ønsker å satse i, derimot takker nei til artisten, lar vi ofte artisten få tilbake rettighetene i disse landene, mot en andel av omsetning (hvis vi er mastereier). Vi ønsker ikke å sabotere en artistkarriere selv om Universal ikke er partner. I disse tilfelle vil artisten og apparatet rundt denne selv måtte søke om støtte, sier Næss.
Sjansespill uansett
Uansett hvor mye støtte man stiller med: Lansering av popartister er et sjansespill.
— Det er ingen andre sjangere hvor inngangsbilletten er så dyr. Samtidig er det jo også et mye større inntjeningspotensiale her, men det er aldri noen garanti for at noe vil fungere, sier Næss.
— Da vi forsøkte å lansere Briskeby i London for 10 år siden, brukte vi nærmere 1 million kroner på ulike showcaser, fotosessions, videoer og promotiltak, før vi til slutt fikk «nei». Sånn er det. Om vi i løpet av et år lykkes med 50% av satsningene våre i Norge, har vi gjort det veldig bra. Skal man ut internasjonalt, er det mye, mye tøffere.
Les også: [link id=67209 title=»– Rydd opp i musikkesporten!«]
Oppfordrer til åpenhet
Næss mener det derfor vil være helt urealistisk å forvente at de offentlige midlene som går til musikkeksport skal gi 100% uttelling. Han oppfordrer derfor Music Export Norway (MEN) til å være åpnere om hva deres satsninger har ført til så langt.
— Det er så mange faktorer som spiller inn her, alt fra om man klarer å få til en lokal tilpasning til om de man samarbeider med klarer å levere. MEN er derfor, slik jeg ser det, ikke ansvarlige for hva pengene blir brukt til, men de er ansvarlige for hvem de har gitt dem til. Jeg mener det er riktig at det er åpenhet rundt hvor mye penger de har fordelt siden oppstarten, hva disse har gått til og hva som har kommet ut av det. Her finnes det antagelig mye bra og mye dårlig, men sånn er jo også bransjen. Åpenhet rundt hva som har vært vellykket og hva som har vært mislykket er viktig. Hvis noen i tillegg kan lære noe av dette, kan det jo bare blir bedre.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev