– Ferdig før 1. juli

MIC og MEN bes i sine tilskuddsbrev for 2012 ta hensyn til «omorganiseringen».

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Kulturdepartementet har igangsatt en prosess for å se på hvordan eksportstøtten best kan brukes.
I tilskuddsbrevene fra Kulturdepartementet til Mic Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) gjøres det klart at midler stilles til disposisjon kun for første halvdel av 2012, at departementet «i løpet av kort tid vil komme tilbake til den videre prosess».
— Hvordan tolker du det?
— Jeg tar til etterretning at det er bevilget penger for hele året, men at utbetaling bare er godkjent for første halvår. Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor dette er gjort, og vil be departementet utdype hva de mener med «den videre prosess», sier Inger Dirdal, daglig leder i MEN.
— Både MIC og MEN bes i tilskuddsbrevet ta hensyn til at det «kan påkomme ekstraordinære kostnader i forbindelse med omorganiseringen». Hva tenker du om det?
— Departementet har noen planer og tanker om eksportsatsningen, som jeg ikke vet hva er. De har sagt de vil styrke eksportarbeidet, og jeg har tro på at det blir gjort. Både MIC og MEN må uansett ta hensyn til departementets ønsker her, men jeg synes det er et merkelig valg av formulering. Departementet kan godt ha tanker om hvordan deres penger skal brukes, men MEN er et aksjeselskap hvor styret tar stilling til hvordan de budsjetterer i forhold til midlene de disponerer.
Kan ikke bestemme over MEN
Dirdal påpeker at støtten fra Kulturdepartementet utgjør nærmere 60% av MENs budsjett. Resten kommer fra andre kilder, deriblant eierne og bransjen.
— Det er ingen andre enn aksjonærene som kan bestemme MEN sin fremtid. Departementet kan derfor ikke på egen hånd bestemme at MIC og MEN skal omorganiseres, men de kan bestemme hvordan midler fra departementet til eksportarbeid skal disponeres.
— Som forventet
MICs direktør Kristin Danielsen sier at tilskuddsbrevet er som forventet.
— Dette er akkurat som forventet i forhold til møtet med departementet i desember. På et rundebordsmøte med de involverte styrene til stede, åpnet statssekretær Kjersti Stenseng døren for en eventuell samorganisering. Det var interesse for å se på alle scenarier. Jeg synes det er bra at Kulturdepartementet er konsekvente, ved at de har et møte der de sender et signal og så følger det opp med handling. Det gjør det lettere for oss. Jeg er spent på utvalgets sammensetning og gleder meg til på komme i gang med arbeidet.
— Ferdig før 1. juli
Stenseng i Kulturdepartementet understreker at den kommende prosessen med MIC og MEN ikke skal ta lang tid, og at det er derfor de to bare har fått midler for første halvår.
— Prosessen skal være ferdig før sommeren, og det er derfor vi har sagt at vi gir tilsagn for første halvår. Vi skal ta høyde for en omorganisering i 2012, og målet er å bli ferdig med denne prosessen i første halvår i tilfelle sammenslåing.
— Så dette er ikke en konklusjon før utvalget blir satt ned?
— Nei, det er ikke en konklusjon. Sammensetningen av utvalget som skal se nærmere på dette, deres mandat og tidsplan kommer de nærmeste dagene. Før 1. juli skal vi være ferdig med denne prosessen.
MIC er eier og utgiver av redaksonelt uavhengige Ballade.no, red. anm.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev