Kjersti Stenseng (Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet)

– Behov for avklaring

Kulturdepartementet foreslår en grundig gjennomgang av MIC og MEN for å se på mulighetene for sammenslåing.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

— Det er et tydelig signal å kalle inn begge organisasjonene med fulltallig styre. Slikt skjer sjelden, og viser at departementet virkelig ønsker å ta tak i denne saken, sier MICs direktør Kristin Danielsen.

Diskusjonen rundt MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) har pågått i lengre tid. I forslaget til statsbudsjett het det at Kulturdepartementet forventet at organisasjonene videreutviklet tidligere innspill om koordinering av arbeidsoppgavene, og at de to sammen skulle forvalte en pott på 4 millioner kroner til støtte for utenlandsturneer. Begge partene har kommet med[link id=67304 title=» innspill til Kulturdepartementet»], og onsdag var de to partene i møte der.

Les også: [link id=67300 title=»Til utlandet, men hvordan?«]

Større perspektiv
— Vi utfordret de to organisasjonene på arbeidet med tilskuddsordningen, og også på det å se MIC og MEN i et større perspektiv, sier konstituert statssekretær Kjersti Stenseng. Hun ledet møtet for Kulturdepartementet.

MIC er positive til en eventuell samlokalisering, mens MEN ikke ønsker dette.

— Jeg tror ikke det er hensiktsmessig å tvinge sammen to parter. Da bør en heller se om det er andre måter å gjøre dette på. Jeg foreslo derfor en grundig gjennomgang av strukturene i de to selskapene for å se om det kan være hensiktsmessig med en sammenslåing. Dette er et arbeid vi ønsker å sette i gang raskt, sier Stenseng, som ikke kan gi noen nærmere avklaring på hva «raskt» betyr i dette tilfellet.

— Ved sammenslåing er det ikke snakk om at én organisasjon skal sluke den andre, men at man bygger en helt ny, styrket organisasjon, sier Danielsen.

Les også: [link id=67275 title=»Hva tenker de om musikkeksport i våre naboland?«]

Viktig med avklaring
Det ble under møtet fremmet forslag om å sette ned et eget utvalg som skal jobbe med prosessen videre.

— Det var en god idé. Begge parter skal i så fall være representert, og departementet skal lede utvalget, sier Stenseng.

Lederne fra begge organisasjonene ga under møtet uttrykk for at den pågående prosessen har vært frustrerende for de ansatte.

— Ja, og det har jeg full forståelse for. Denne prosessen har pågått lenge. Det er behov for en avklaring. Det er derfor viktig at departementet nå tar noen avgjørelser, og vi legger opp til en prosess som ikke skal ta så lang tid. Planen for fremtiden bør være klar innen midten av 2012.

Vil ivareta kompetanse
— Den viktigste konklusjonen fra møtet i dag er at departementet må ta grep. MIC og MEN kommer ikke til enighet på egen hånd, men vi er begge opptatt av at støtten til musikkeksporten skal forvaltes på en god måte. Nå er det 30 år siden MIC ble etablert og 10 siden MEN ble etablert – behovene til musikere og opphavsmenn er kanskje annerledes i dag. Vi ser fremover og tror det bare kan komme godt ut av dette, sier Danielsen.

— Det er viktig å understreke at vi tar denne diskusjonen for å ivareta norsk musikkliv, kulturutveksling, norgesprofilering og eksport. Denne kompetansen ligger i MIC og MEN, og vi ønsker vi å ta vare på den, og på de ansatte der.

MENs direktør Inger Dirdal ønsket ikke å kommentere møtet, og styreleder Jørn Dalchow var utilgjengelig for kommentar onsdag.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev