Enige om mye

…men ikke om alt. Onsdag skal MIC og MEN i møter med Kulturdepartementet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Det har lenge vært kjent at Music Export Norway (MEN) og MIC Norsk musikkinformasjon har forskjellige oppfatninger av hvordan [link id=67211 title=»den nye støtteordningen for utenlandsturneer best bør forvaltes»]. En mulig samlokalisering har også vært luftet som et forslag, noe MIC er positiv til, mens MEN ikke ønsker dette.

Samme dag som de to organisasjonene leverte [link id=67300 title=»sine forvaltningsforslag»] for utenlandsstøtten til Kulturdepartementet (KD), sendte MEN ut en pressemelding med tittelen «MIC og MEN enige om arbeidsfordeling».

— Det har lenge vært sagt at MIC og MEN har overlappende oppgaver. Derfor sendte vi ut informasjon for å vise at vi er enige om mange vesentlige punkter med MIC, sier MENs styreleder Jørn Dalchow.

— Dokumentet dere refererer til i meldingen er fra 1. september, og Kulturdepartementet har etter de mottok dette sagt i forslaget til statsbudsjett at de «forventer at disse planene blir utviklet videre». Men slik MEN ser det er de to organisasjonene altså allerede enige om hvem som gjør hva?

— Ja, når det gjelder disse områdene. Det ble vi enige om på forholdsvis kort tid. Det gjenstår fortsatt å finne ut hvordan vi skal administrere turnéstøtten for utlandet, men vi håper å få dette på plass så snart som mulig, sier Dalchow.

Les mer om: [link id=67300 title=»MIC og MENs forvaltningsforslag«]

Minst mulig dublering
MICs styreleder Svein Skarheim sier at det er «god samforstand» mellom MIC og MEN på mange punkter.

— Det viser seg vanskelig å definere hva som er eksport og hva som er musikkutveksling, her ville gode grenseoppganger kunnet ryddet eventuell skinnuenighet av veien. MIC mener at en må ha minst mulig dublering av organisasjoner og ressurser, og mest mulig oppmerksomhet om det som er viktig, nemlig norsk musikk. Departementet har hele tiden vært tydelige på at de ønsker en best mulig ressursbruk.

Skarheim tolker KDs oppfordring om videreutvikle planene fra september dit hen at departementet «ønsker å være sikre på at man kommer så bredt og dypt i undersøkelsen av mulig samarbeid som det går an å komme».

— De har ingen forutbestemt plan for dette, men ønsker nok å hjelpe bransjen til å tenke nytt. Prosessen har gått videre siden notatet fra september, og departementet må nå ta en beslutning basert på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger.

Ønsker å fortsette dialogen
Styre og ledelse fra de to organisasjonene er innkalt til møte med departementet onsdag 7. desember.

— Vi håper å fortsette dialogen som vi har hatt i høst og særlig på de siste innspillene vi nettopp har sendt inn, sier Dalchow.

— For oss som jobber tett med dette oppleves det som en lang prosess. Men sett i et større perspektiv har dette vært en god gjennomgang, hvor mange aktører og stemmer har blitt hørt. Grunnlaget for å ta en beslutning nå er mye bedre enn det var for et halvt år siden, sier Skarheim.

Ukjente planer i Aftenposten
I en artikkel om MIC/MEN-prosessen i Aftenposten 1. desember sto det at «etter det Aftenposten erfarer» innebærer en mulig omlegging at enkelte av MICs arbeidsoppgaver skal overføres til andre institusjoner. «Trolig blir det også stilt spørsmål ved om nettavisen Ballade skal driftes via MICs budsjett», heter det. MICs styreleder Skarheim er helt ukjent med disse planene.

— Det er nytt for meg, og jeg synes ikke det høres ut som velfunderte planer. Disse forslagene kommer definitivt ikke fra MIC.

MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade, red. anm.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev