Langt unna løsning

MIC og MEN skal innen 1. desember bli enige om hvem som skal ha ansvaret med å fordele nye turnémidler. Én måned før fristen har samtalene knapt begynt.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Fra 2012 skal det opprettes en ny tilskuddsordning for utenlandsturneer. Kulturdepartementet vil overføre fire millioner kroner fra Norsk Kulturråd til MIC/MEN, men hvem av disse som skal ha hovedansvaret for å fordele midlene i den nye ordningen er fortsatt uklart.

De to organisasjonene har [link id=67161 title=»fått frist til 1. desember»] med å levere et felles notat om dette til Kulturdepartementet, men én måned før bekrefter begge styrelederne at man knapt er kommet i gang med prosessen.

Mange brikker
— Vi har bare såvidt begynt å se på det. Det er nå vi skal meisle det ut, sier Jørn Dalchow, styreleder i MEN. Han innrømmer at de begynner å få litt dårlig tid.

— Det er mange brikker som skal på plass, og det er fortsatt et stykke tid før vi er der. Mer kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt. Det er ikke sikkert at det ville gavne prosessen, sier Svein Skarheim, styreleder i MIC.

Debattinnlegg om MIC og MEN: [link id=67209 title=»– Rydd opp i musikkeksporten!«]

Utfordringer
Det er ingen hemmelighet at ledelsen i de to bransjeorganisasjonene er [link id=67162 title=»uenig på en del vesentlige punkter som gjelder deres framtidige rollefordeling»].

Jørn Dalchow tror likevel ikke dette vil skape særlige problemer med hensyn til den nye tilskuddsordningen og organiseringen av denne.

— Det ligger jo en del føringer fra departementet som vi må forholde oss til, slik som hvor pengene kommer fra, og at de skal brukes til internasjonal turnering. Den største utfordringen blir å finne felles punkter å jobbe sammen på, og ikke minst å bli flinkere til å kommunisere ut til norsk musikkliv hva vi faktisk gjør. For det eksisterer nok noen feilaktige forestillinger «der ute» om MICs og MENs respektive roller.

— Hva som blir den største utfordringen i denne prosessen er for tidlig å si, men det påhviler oss en forpliktelse overfor bransjen å foreslå en effektiv og ambisiøs ordning før fristen 1. desember, sier Skarheim.

Hvis partene ikke klarer å bli enige før fristen, kan det få negative konsekvenser for søkere av turnémidler i utlandet. Det er i dag Kulturrådet som disponerer midlene, men rådets seksjonsleder for musikk, Sjur Færøvig, ønsker ikke å kommentere situasjonen mellom MIC og MEN.

— Det er Kulturdepartementet som har satt fristen, så dette er en sak mellom departementet, MIC og MEN, sier han.

MIC er eier av redaksjonelt uavhengige Ballade.no, red. anm.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev