Potten er feil

Norsk Kulturråd opplyser nå at den reelle utenlandsstøtten har vært større enn potten på 4 millioner som MIC og MEN skal forvalte.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norsk Kulturråd har i dag på sine nettsider klargjort på sine nettsider at tilskudd fra musikerordningen fra 2012 skal avgrenses til innenlandsturneer.

Det vil si at de som har søkt om støtte til prosjekter i den oppkommende behandlingsrunden 1. desember, ikke vil få støtte til prosjekter i utlandet.

— Det stemmer at vi ikke lenger kan gi støtte til internasjonal virksomhet, sier Kulturrådets seksjonsleder for musikk, Sjur Færøvig.

Norsk Kulturråd kan ikke gi støtte til slike prosjekter, etter som utenlandsstøtten er skilt ut i en egen pott. Denne potten, på 4 millioner kroner, skal forvaltes av [link id=67161 title=»MIC og/eller Music Export Norway (MEN)»] sammen, men samarbeidet dem i mellom [link id=67211 title=»går foreløpig trått»].

Den reelle summen er høyere
Det er Kulturrådet selv som bak utregningene som ligger til grunn for at MIC/MEN-potten er på 4 millioner.

— Til Dagbladet sier Tore Flesjø i Norsk Jazzforum 4 millioner er for lite. Hva tenker du om det?

— Det stemmer at vi har levert tall for hva som har gått til utenlandssturneer i 2009 og 2010 til departementet. Det er også riktig at disse tallene ikke belyser hele bildet. 4 millioner er summen som gjelder for de rene utenlandssatsningene. Men vi får også inn søknader som gjelder for lengre tidsrom, og som ofte inkluderer både innenlands- og utenlandsprosjekter. I og med at disse gjelder for lengre tid, innebærer de gjerne større og flere prosjekter.

— Det vil si at den reelle summen for utenlandsstøtte per år er høyere enn 4 millioner?

— Ja. Vi har nå skaffet fram statistikk for forholdet mellom støtte til utenlandsturneer og innenlandsturneer også for 2011. Vi ser at det fremdeles er en nedgang i den samlede bevilgningen til søknader om støtte til rene utenlandsturneer. For 2011 er dette tallet ca. kr 3,5 mill. For å belyse hele bilde har vi summert tall for 2011 for de to andre kategoriene: søknader om støtte til innenlandsturneer og søknader om støtte som både omfatter utenlands- og innenlandsturneer. I 2011 er det gitt kr 3,7 mill til søknader om støtte til innenlandsturneer. Til søknader som omfatter både turnevirksomhet i Norge og utlandet er det i 2011 gitt kr 5,5 mill.

Prioritert langsiktig
Færøvig sier kombinasjonssøknader er den største kategorien fordi Kulturrådet mottar et økende antall søknader om langsiktige tilskudd. Prosjektplanene i disse søknadene inneholder normalt planer for både innenlands- og utenlands turnevirksomhet.

— Kulturrådet har også prioritert å gi langsiktig støtte der det har ligget til rette for dette, sier Færøvig.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev