Kjersti Stenseng (Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet)

– Det skal ikke bli noe vakuum

Kulturdepartementet vil finne en løsning på utenlandsstøtten om ikke MIC og MEN blir enige innen fristen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

«Det skal fra 2012 opprettes en ny tilskuddsordning for utenlandsturneer. Departementet vil ta stilling til hvem som skal fordele midlene i tilskuddsordningen bl.a. på bakgrunn av Music Export Norway og MICs videre beslutninger om samarbeid», heter det i forslaget til Statsbudsjett.

4 millioner er satt av til den nye tilskuddsordningen.

Norsk Kulturråd sier til Ballade mandag at denne potten, som de selv har beregnet for Kulturdepartementet, er [link id=67219 title=»mindre enn de samlede tildelingene til prosjekter i utlandet tidligere har vært»]. Samtidig tolker de sitt oppdrag dit hen at de ikke skal bevilge støtte til noen prosjekter i utlandet.

— Ikke så rigid
Kulturdepartementet mener dette ikke er helt riktig.

— Summene vi har satt av er basert på tallene vi tidligere har fått fra Norsk Kulturråd. Dessuten skal det ligge en fleksibilitet i dette systemet – det skal ikke være sånn at om man har en turné i Norge hvor én konsert også legges til utlandet, så skal man ikke kunne få støtte av Kulturrådet. Det er ikke så rigid, sier statssekretær Kjersti Stenseng.

— Det kan virke som om Kulturrådet tolker det så strengt: at alt som har med utlandet å gjøre, må søke fra den nye potten.

— Det skal være mer fleksibelt enn det, og dette er noe vi må ha en dialog med Kulturrådet om.

Unaturlig deling?
Kulturrådet oppgir at den største kategorien søknader de mottar er den som [link id=67219 title=»kombinerer prosjekter i inn- og utland»].

— Den nye ordningen med en egen utenlandspott medfører at musikere nå må sende to søknader der de tidligere sendte én. Var dette kjent da delingen ble gjort? Og er det da i det hele tatt naturlig å dele opp støtten i to kategorier?

— Noe av formålet med utenlandsstøten var at den skulle legges der det er kompetanse. Derfor er den gitt til MIC og Music Export Norway (MEN). Et mål er også at det skal bli tydeligere hvor man skal søke fra, slik man unngår å søke dobbelt. Noe av det som har vært diskutert, er en felles søkeportal, slik at om man sender en søknad feil, vil ikke det være noe stort problem. Det er opp til MIC og MEN å finne den beste måten å fordele utenlandsstøtten på. Intensjon med å skille ut en egen innlandspott, er blant annet å stimulere til mer konsertvirksomhet over hele landet etter omleggingen av Rikskonsertene.

Vil finne løsning
MIC og MEN er foreløpig [link id=67211 title=»langt fra noen løsning»] på hvordan den nye stipendordningen skal organiseres, og Kulturrådet varsler altså at de ikke lenger bevilger støtte til utenlandssatninger.

— Risikerer en at det oppstår et vakuum, en periode hvor utenlandsstøtte ikke utbetales fra verken Kulturrådet eller fra den nye ordningen?

— Det skal ikke bli noe vakuum. MIC/MEN-prosessen har tatt lang tid, og nå har de fått en frist. Vi forventer at de finner en løsning på dette før 1. desember. Vi vil snart innkalle begge partene – da mest sannsynlig begge styrene – til et møte for å se hvor de står. Den nye ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2012. Hvis ikke partene har funnet frem til noe innen fristen, vil vi sørge for at en løsning foreligger.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev