Magnus Beite (Foto: Kenneth Hætta)

Lillehammer får pophøgskole

Skolen, som har navnet Lillehammer Institute of Music Production and Industries, vil åpne neste år.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI) har fått offentlig godkjenning, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (GD).
Skolen skal ifølge avisen tilby et ettårig studie innen musikkproduksjon og bransjekunnskap. Studiet vil gi 60 studiepoeng. Oppstart vil etter planen bli høsten 2017.
Markedsforståelse
Til Ballade sier Magnus Beite, komponist og en av de ledende kreftene bak LIMP at skolen primært retter seg mot artister, låtskrivere, produsenter og management. Det vil være 12 plasser i hver av de fire studieløpene.
– Du kommer ikke til oss for å lære å spille gitar. Vi retter oss mot rettighetshavere, og skolen vil vektlegge opphavsrett, infrastruktur og markedsfunksjonene. Bransjen er mer uoversiktlig enn noen gang. Vi vil fokusere på hva som kreves i dagens virkelighet, sier Beite.
Han mener tiden er moden for et slikt studie nå fordi Norge er på kartet internasjonalt, med anerkjente navn både innen musikk og film. Målet er å gjøre skolen til et kraftfelt innen den internasjonale musikkbransjen.
– Bransjen er internasjonal. Det holder ikke lenger å tenke nasjonalt, sier Beite til Ballade.
Skolen satser derfor på å nå elever fra hele verden.
Først nei
Skolen skal ligge i kulturhuset Banken, samt et tilleggslokale. Banken ble først ikke anbefalt av Det offentlige godkjenningsorganet for høyere utdanning, NOKUT. Det ble i utgangspunktet heller ikke skolen.
GD siterer fra tilstandsrapporten NOKUT bestilte for vurderingen:
«Når det gjelder andelen internasjonale studenter, mener vi at skolens vurdering av markedet og det potensielle søkergrunnlaget er vag […]. Det er urealistisk å få en mengde studenter fra land som f.eks. USA til Norge og Lillehammer uten å ha en klarere strategi for dette.»
Rapporten er gitt av professor og artist Jan Bang ved Universitet i Agder, og førstelektor Audun Molde fra Westerdals Oslo ACT og BI. Begge skoler som i dag tilbyr studier i populærmusikk.
Kjente navn
Skolen ble likevel godkjent etter tilsvar fra initiativtakerne, blant annet etter at en samarbeidsavtale med New York Universitet ble klar. Til GD forteller Beite at det allerede er flere kjente navn involvert, blant dem Tor Erik Hermansen i Stargate som har vært aktiv i utvikling av pensum, Amund Bjørklund og Espen Lind. Alle med internasjonale kontaktnett.
– Det er viktig for oss at de som underviser er navn som allerede er bransjen. Det er viktig for å forstå hvilke krav som stilles og hvilken bransjeøkonomisk kunnskap som trengs. Vi vil også stille strenge krav til produksjon under studiet, sier Beite til Ballade.
Han vil imidlertid ikke si noe om andre skoler, og dermed heller ikke kommentere nærmere hvordan deres studie skiller seg fra andre undervisningstilbud.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.