Diskuterer turnéordning

Kulturdepartementet vil opprette en ny tilskuddsordning for utenlandsturneer. Det er uklart om Music Export Norway eller MIC Norsk Musikkinformasjon får hovedansvaret.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I forslaget til statsbudsjett 2012 er den nye tilskuddsordningen på fire millioner kroner viet et eget avsnitt. Det vises til at de to organisasjonene MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) har lagt fram en plan for å samordne og styrke arbeidet med eksport og profilering av norsk musikk i utlandet. Resultatet av disse samarbeidsplanene avgjør hvem som skal få fordele midlene.

— De fire millionene er overført til MEN og MIC i fellesskap, og vi skal nå sammen utarbeide retningslinjer og kriterier for denne nye tilskuddsordningen for turneer i utlandet. Underveis i prosessen skal også alle bransjeaktører høres, slik at det blir noe som kan styrke musikk-Norge og ikke bare MEN eller MIC, sier direktør Kristin Danielsen i MIC Norsk Musikkinformasjon.

Frist i desember
De to organisasjonene har frist til 1. desember med å levere sitt forslag til Kulturdepartementet om hvordan den nye turnéstøtten skal forvaltes.

I følge Inger Dirdal, daglig leder i MEN, er det ikke så store endringer i forhold til dagens ordning at det burde skape større problemer.

— Vi tar sikte på et samarbeid og regner med en avklaring hvordan dette skal fungere innen den gitte fristen, sier hun.

MIC er eier og utgiver av Ballade.no.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev