MEN og MIC uenige

Music Export Norway og MIC Norsk Musikkinformasjons finske søsterorganisasjoner har fusjonert. De to norske organisasjonene er helt uenige om dette er veien å gå.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Dette er en modell vi absolutt bør se nærmere på. Veldig interessant, sier direktør Kristin Danielsen i MIC Norsk Musikkinformasjon.

Daglig leder i Music Export Norway, Inger Dirdal, gir klar beskjed om at hun ikke ønsker å kommentere den finske fusjonen, og en eventuell sammenslåing av MEN og MIC omtaler hun som «et ikke-spørsmål».

— Jeg vet at MIC har vært opptatt av dette, men for MEN har det aldri vært aktuelt. Vårt styre har karakterisert det som en uaktuell problemstilling, og da blir helt feil for meg å kommentere spørsmål om dette.

— Styrker finsk musikk
I Finland besluttet de to bransjeorganisasjonene Musex (tilsvarende MEN) og Fimic (tilsvarende MIC) seg denne uka for å slå seg sammen til Music Finland fra årsskiftet.

I en pressemelding skriver de at fusjonen vil styrke både finsk musikkeksport og musikkinformasjon overfor utlandet. Det vil også fjerne dagens overlapping i arbeidsoppgaver og styrke den finansielle strukturen for finsk musikkbransje.

— To ulike organisasjoner som jobber tett sammen kan styre unna de fleste overlappingene. Men i en hektisk hverdag er det ikke alltid like lett å skille de ulike oppgavene fra hverandre, og en stor og samkjørt organisasjon kan også bli mer slagkraftig. Jeg mener derfor den finske modellen kan være veldig interessant også for Norge, sier Kristin Danielsen.

Les også: [link id=67161 title=»MIC og MEN samarbeider om turnéstøtte «]

Begrepsforvirring
Men på dette punktet får MICs direktør ingen støtte fra MENs daglige leder, Inger Dirdal. Hun mener situasjonen i de to landene ikke kan sammenliknes, og trekker frem begrepsforvirring om hva musikkeksport egentlig er som en grunn til at MIC og MEN bør fortsette som separate enheter.

— Er eksport profilering, eksponering eller inntjening? MENs formål er å styrke inntjeningen av norsk musikk, så vårt mål er klart knyttet til næringsbiten. Mens MICs fokus ligger mer på kulturprofilering og eksponering. Jeg tror det er mulig å dele på informasjonarbeid, men er mer skeptisk til hvordan det vil fungere for næringsområdet.

Samarbeid eller sammenslåing?
Danielsen peker på at Kulturdepartementet har gitt uttrykk for at de ønsker en større samordning av de to organisasjonene, men at spørsmålet om dette betyr samlokalisering, sammenslåing eller bare et tettere samarbeid er åpent.

— Spørsmålet er blitt nevnt i flere rapporter og notater, og et tettere samarbeid har vært fremmet av tidligere MIC-direktører. Vi har også igangsatt en prosess for å se på hvordan vi kan få til et tettere samarbeid, så arbeidet er i gang. Men foreløpig er det ikke blitt diskutert på styrerommet verken i MEN eller MIC, og det er eierne – styret eller Kulturdepartementet – som avgjør, kommenterer Kristin Danielsen.

I statsbudsjettet for 2012 er MEN tilgodesett med 6,4 millioner kroner, mens MIC står oppført med 9,7 millioner kroner.

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis eid av MIC.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev