Overlapping, men ikke enighet

MIC og MEN er uenige i spørsmål om samlokalisering og mulig sammenslåing. Dette til tross for at representanter fra NOPA, FONO og MFO sitter i begge styrene.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

I MICs styre sitter blant annet Larry Bringsjord (fra FONO, interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper), René Rasmussen (fra Musikernes Fellesorganisasjon, MFO) og Ragnar Bjerkreim (fra NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere).

Når de diskuterer med Music Export Norway (MEN), må de forholde seg til styremedlemmer som Erlend Gjerde (FONO), Lars Christian Fjeldstad (MFO) og Lars Aass (NOPA).

— Jeg ser problemstillingen, men har ikke opplevd det som noe større problem. I NOPA snakker vi sammen om viktige spørsmål, men det er det enkelte styremedlems ansvar å ta de beslutninger han eller hun mener er til det beste for organisasjonen de er i styret til, sier Ragnar Bjerkreim, styreleder i NOPA og styremedlem i MIC.

Én organisasjon, to syn

Når det gjelder det [link id=67162 title=»aktuelle spørsmålet om samlokalisering»], bekrefter Bjerkreim at de to NOPA-representantene har forskjellig syn. Bjerkreim er for, Aass mot.

— Men begge ønsker vi et sterkt MIC óg et sterkt MEN, presiserer Bjerkreim.

Noe MENs styremedlem Aass, i motsetning til Bjerkreim, altså mener man får til best ved å fortsette med særbo.

— MEN er et eget AS og skal være et selvstendig selskap. Da syns jeg det er mest hensiktsmessig at vi forblir på hvert vårt sted, sier Aass. At han dermed er uenig med NOPAS styreleder mener han er helt udramatisk.

— Som styremedlem i MEN forholder jeg meg til MEN, slik jeg også generelt forventer at personer som sitter i et styre forholder seg til og jobber for det beste for det selskapet de er styrerepresentant i.

Omlegging
Aass viser også til den [link id=67211 title=»pågående debatten»] om det er MIC eller MEN som skal ha hovedansvaret for fordeling av fire millioner kroner i turnéstøtte, som er overført fra Kulturrådet til MIC/MEN.

— Her er det snakk om en omlegging. Alle omrokeringer har sine utfordringer, men begge organisasjonene har jo et ønske om at man skal få brukt midlene på den beste og mest mulig effektive måten. Så får man i fellesskap finne ut hvordan man best kan få det til.

Ser det som en styrke

Heller ikke styrelederne i MIC og MEN, Svein Skarheim og Jørn Dalchow, ser på sammenblanding av roller og interesser i styret som noe problem.

— Jeg ser det tvertimot som en styrke at ressurspersoner fra sentrale musikkorganisasjoner sitter i begge styrene. Eierne har vært tydelige på hva de mener, og dette er meddelt inn i styrene, sier Dalchow.

— MIC og MEN er ikke til for seg selv, men for norsk musikk. Det er potensielt en styrke for begge organisasjonene at styrene deres har representanter fra både FONO, MFO og NOPA, sier Skarheim.

MIC er eier av redaksjonelt uavhengige Ballade.no, red. anm.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev