Utenlandsstøtte som før

Utenlandsprosjekter kan søke Musikerordningen i Kulturrådet også i 2012, inntil den nye turnéordningen er på plass.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I informasjonen om Musikerordningen på Norsk kulturråds nettside heter det at «fra 2012 vil det normalt ikke gis støtte til turnévirksomhet som i hovedsak har preg av å være utenlandssatsninger».

Dette er grunnet den nye tilskuddsordningen som skal forvaltes av MIC Norsk musikkinformajson og/eller Music Export Norway (MEN), og som skulle være på plass fra 2012. MIC og MEN har dog ikke kommet til enighet om ordningen ennå.

Oppdaterer nettsidene
I innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen om ble debattert på Stortinget torsdag 15. desember (Post 55 Norsk kulturfond) heter det at «Norsk kulturråd kan likevel i 2012 gi støtte fra musikerordningen til utenlandsvirksomhet. Når den nye ordningen for utenlandsturnéer er etablert, skal ikke Kulturrådet gi tilskudd til turneer som faller inn under den nye turnéordningen.»

— Vi skal oppdatere våre nettsider slik at folk kan orientere seg om hva som gjelder der. Det som står der var korrekt inntil torsdag, sier Sjur Færøvig, seksjonsleder for musikk i Norsk kulturråd.

Søk som før
Neste søknadsfrist under Musikerordningen er 1. mars. Inntil Kulturdepartementet har avgjort hvordan den nye ordningen for utenlandsturneer skal innrettes kan man altså søke til Musikerordningen om støtte til utenlandsturneer i Kulturrådet, etter gammel praksis.

— I den tildelingsrunden som nå er foretatt har Kulturrådet kunnet gi støtte til utenlandsturneer som tidligere – noe vi har fått aksept for fra Kulturdepartementet og politikerne.

— Det er viktig at de som skal søke holder seg oppdatert om hva som står på våre nettsider. Kriteriene som gjelder ved søknadsfristene vil ligge til grunn for tildelingene. Stortingets vedtak åpner for en bedre prosess knyttet til etableringen av den nye tilskuddsordningen under MIC/MEN, og omleggingen av musikerordningen, sier Færøvig.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev