Skilles fra Rikskonsertene

Oslo World Music Festival skilles ut fra Rikskonsertene fra 1. januar 2012.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012, heter det at Oslo World Music Festival skal «skilles ut av Rikskonsertene fra 1. januar 2012. Departementet vil arbeide for å finne en organisatorisk løsning som sikrer at festivalens egenart og den unike kompetansen festivalen har bygget opp blir videreført. Det er et mål at festivalen utvikles videre som en del av verdensmusikkmiljøet, og det er aktuelt å gå i dialog med andre knutepunktfestivaler for et eventuelt organisatorisk samarbeid.»

Ikke en overraskelse
— Dette er ikke en overraskelse for oss, men vi vet foreløpig ikke helt hva det innebærer, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.

— Det er ikke lenge til 1. januar, og det haster med å få på plass det praktiske rundt utskillelsen. Vi arrangerer også festivalen om en måned, og det er viktig for oss at det går bra.

Archetti Stølen sier det foreløpig er uklart hvordan det økonomiske rundt festivalen skal ordnes i fremtiden. Oslo World Music Festival er kuttet i budsjettet til Oslo Kommune, fra 500 000 kroner til 350 000 kroner.

— Det antydes i budsjettet at Oslo World Music Festival skal samarbeide med «andre knutepunktfestivaler» – hva tenker du om det?

— Vi skal prøve å finne den beste løsningen for oss, og dette er noe vi skal snakke med departementet om i tiden som kommer.

Bevilgningen i statsbudsjettet er på 4,4 millioner. Dette ligger noe lavere enn det RK har brukt på festivalen til nå.

— Der ligger det en utfordring, som vi også håper å få sett på sammen med departementet, sier Stølen.

Som ønsket
Khalid Salimi, leder for den konkurrerende Melafestivalen, har tidligere uttalt at «[link id=66337 title=»staten kan ikke drive en musikkfestival»]».

— Jeg synes dette er steg i riktig retning, sier Salimi.

— Oslo World Music er en viktig festival, men det har vært problemer med organiseringen. Hittil har festivalen vært arrangert av staten selv. Å løsrive festivalen fra Rikskonsertene vil styrke den, fordi den nå kan inngå et tettere samarbeid med andre aktører i feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også gjøre det lettere for Rikskonsertene å konsentrere seg om det mandatet de sitter med. De lå aldri en intensjon om å drive en egen festival i Rikskonsertenes mandat.

— Du er leder for knutepunktfestivalen Mela – hva tenker du om et eventuelt samarbeid med Oslo World Music?

— Det vil være kjempespennende å se nærmere på hvordan ulike institusjoner på feltet kan ufylle og supplere hverandre. Jeg mener festivalene både kan samarbeide og sikre sin egenart.

— Du er ikke redd for at den ene festivalen vil sluke den andre?

— Ikke nødvendigvis. Det er forskjeller mellom festivalene som gjør at et samarbeid kan fungere helt fint.

Ekstra til helårshus
Melafestivalen har for øvrig fått en økning på 1,5 millioner. Disse skal brukes til etablering av Horisont-huset, som skal formidle kunst og kultur på helårig basis.

På bakgrunn av utskillelsen av Oslo World Music Festival og [link id=66812 title=»omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konserter»], blir budsjettrammen til Rikskonsertene for 2012 redusert med til sammen 8,75 mill. kroner, heter det i det foreslåtte statsbudsjettet. 4,35 millioner kroner overføres til Norsk kulturråd, og resten er knyttet til driftsmidler ved Oslo World Music Festival.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev