Omlegging av Rikskonsertenes offentlige konserter

Beslutningen får virkning fra høsten 2012.

Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Onsdag ble det avgjort at Rikskonsertenes offentlige konserter skal legges ned. Beslutningen får virkning fra høsten 2012. Konsertvirksomheten med planlagte turneer høsten 2011 og våren 2012 gjennomføres, mens omstillingen pågår.

Midlene omdisponeres til tilskuddsordningene for musikere og arrangører under Norsk Kulturråd, og til kombinasjonskonserter i regi av Rikskonsertene, med utgangspunkt i skolekonsertene.

Debatt etter rapport
Debatten om Rikskonsertenes offentlige konserter har bølget og gått etter at rapporten «[link id=66230 title=»ny gjennomgang «]av Rikskonsertenes offentlige konserter ble foretatt i vinter, og det har gjentatte ganger vært påpekt at det virket som om Kulturdepartementet [link id=66265 title=»hadde bestemt seg for å legge ned ordningen før gjennomgangen startet»].

Rikskonsertenes ledelse mener at Rikskonsertenes offentlige konserter fyller et behov i distriktene og at det er usikkert om kulturhusene kan kompensere for et bortfall av Rikskonsertenes tilbud.

Les også: [link id=66814 title=»Omleggingen er et særdeles dårlig valg«]

Lang prosess
–Prosessen frem til dagens beslutning om Rikskonsertenes fremtidige rolle har vært lang, sier fungerende direktør for Rikskonsertene Thorstein Granly i en pressemelding.

— Vi har i dag fått et nytt oppdrag for deler av virksomheten, hvor fremtidens konserter i regi av Rikskonsertene vil ta utgangspunkt i de mange flotte utøvere vi har på skolekonsertturneer. Arbeidet med omstillingen vil starte umiddelbart, og vi velger i dag å se fremover.

I pressemeldingen fra Kulturdepartementet heter det at «målet er å leggje betre til rette for at musikarar kan turnere i heile landet, styrkje lokale arrangørar i tillegg til å konsentrere verksemda til mindre stader og andre arenaer, til dømes arbeidsplassar. Det er også eit mål å nå ut med offentlege konserttilbod til ungdom i større grad enn i dag.»

— Ting har endret seg siden Rikskonsertene ble etablert. I dag har vi langt sterkere lokale arrangører, og veldig mange musikere drar på turne. Derfor vil jeg gi et bedre tilbud til distriktene, og det er derfor vi nå vil endre Rikskonsertenes mandat, sier kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Les også: [link id=66813 title=»MFO er opprørt og skuffet over omleggingen«]

Festivalen fortsetter
En del av debatten rundt Rikskonsertene har dreid seg om Oslo World Music Festival. Blant annet har Mela-arrangør Khalid Salimi uttalt at [link id=66337 title=»staten ikke kan drive en musikkfestival»]. Oslo World Music Festival skal foreløpig videreføres, men alternativ organisering for festivalen vil bli vurdert.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.