© Skjermdump

Ingen sure toner

De store orkestrene får en økning på totalt 33,2 millioner kroner i 2012-budsjettet. Det er de rimelig fornøyde med.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

— Vi får en økning på omlag tre prosent. Det er forholdsvis beskjedent, men dekker forventet prisvekst. Det får vi være rimelig fornøyde med, sier Oslofilharmoniens adm.dir. Odd S. Gullberg.

For 2011 fikk Oslofilharmonien 128,5 millioner kroner over statsbudsjettet. Dette beløpet er for 2012 økt til 132,46 millioner kroner, det vil si en økning på rundt fire millioner.

— Selvsagt skulle vi gjerne hatt enda litt til, men vi har hatt en pen økning i noen år nå, så må også være litt ydmyke at det ikke kan være slik hvert år. Vi har hatt en flott utvikling, og internasjonalt er bare det å få en økning ganske uvanlig i dagens situasjon, sier Gullberg.

Sindige trøndere
Også i Trondheim er stemningen ok etter dagens budsjettforslag. Ifølge det vil Trondheim Symfoniorkester få i underkant av 70,4 budsjettkroner i 2012. Det er snaue 3,1 opp fra årets 67,3 millioner kroner.

— I praksis innebærer dette ingen økning, bare en indeksregulering. Det er vi selvsagt skuffet over, men vi er tross alt glad over at vi er på det nivået vi er, sier kommunikasjonssjef Nina Steen i Trondheim Symfoniorkester.

Hun bemerker spesielt at 1,1 av den foreslåtte økningen på 3,1 millioner kroner er øremerket musikkteater.

— Der skulle vi gjerne hatt mer. Én million går raskt, konstaterer Steen, som med videreføring av dagens tall vil få rundt seks millioner kroner å bruke på musikkteater til neste år.

Mest til sør
Filharmonien i Bergen får også en økning på omlag tre prosent, fra 106,5 til 109,8 millioner kroner.

Størst økning av de store orkestrene får imidlertid Kristiansand Symfoniorkester, som i forbindelse med etableringen av Kilden (sammen med Agder Teater og Opera Sør) får en vekst på 11,5 millioner kroner, til 54,4 millioner kroner for å møte de nye utfordringene i det nye huset.

Også Stavanger Symfoniorkester, som flytter inn i nytt konserthus i løpet av 2012, kan glede seg over å få nye 5,4 millioner med på flyttelasset. Det betyr at de vil få 67,1 millioner å bruke til neste år, dersom budsjettforslaget vedtas slik det foreligger.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev