Ingen nasjonal strømmeplan

Innkjøpsordningen for CDer forsvinner. Det er ingen plan om en nasjonal strømmetjeneste via bibliotekene, ifølge statssekretær Lubna Jaffery.

Kalender

OPUS13: Debutkonsert

25/01/2022 Kl. 19.00

Oslo

Operapub på Røverstaden

26/01/2022 Kl. 19:00

Oslo

Glogerfestspillene: åpningskonsert

26/01/2022 Kl. 19:30

Viken

Tidligere denne uken redegjorde kulturminister Anniken Huitfeldt for en omlegging av innkjøpsordningen til en produksjonsstøtteordning fra 2012.

I statsbudsjettet for 2011 presiserte regjeringen at det skulle etableres en digital innkjøpsordning som gjør musikk tilgjengelig via bibliotekene, men en slik ordning er ikke på plass, og bibliotekene får ikke tilsendt CD-album fra Norsk kulturråd fra neste år.

Les også: [link id=67147 title=»Ut med CDer, inn med hva?«]

Norsk platebransje er svært fornøyd med omleggingen av innkjøpsordningen fra 2012.

Behov for omlegging
— Det er viktig at den nye produksjonsstøtten går til de profesjonelle musikkmiljøene der investeringsfasen krever store penger, sa IFPI-direktør Marte Thorsby til Dagens Næringsliv.

— Hvorfor er ikke brukerperspektivet avklart når omleggingen blir en realitet, statssekretær Lubna Jaffery?

— Under ordningen er det kjøpt inn musikk i de til enhver tid gjeldende formater, som hittil har vært LP-plater og CD-er. Utover på 2000-tallet har tilfanget av elektroniske musikkfiler økt i omfang. Vi har kontinuerlig vurdert å inkludere disse i ordningen på samme måte som ved tidligere formatskifter, Jaffery, statssekretær i Kulturdepartementet.

Departementet mener det er et behov for en omlegging av de statlige virkemidlene rettet mot produksjon og salg av musikk. Dette fordi overgangen fra fysisk til digitalt salg har konsekvenser for hele forretningsmodellen til platebransjen. Det er Kulturrådet som har ansvaret for å finne den konkrete utformingen av den nye ordningen, i nær dialog med bransjen.

— Vi foreslår i samråd med Norsk kulturråd og aktørene innenfor platebransjen, FONO og IFPI, at det settes i gang en prosess for å legge om fra en innkjøpsordning for musikk til en tilskuddsordning for innspilling/utgivelse av musikk. Formålet med ordningen vil fortsatt være å øke kjennskapen til og spredningen av musikk fra Norge, og å bidra til å opprettholde en bred produksjon av norske kvalitetsutgivelser, sier Jaffery.

Kommunenes ansvar
I budsjettet for 2011 heter det at “Det skal etableres en digital innkjøpsordning som gjør musikk tilgjengelig via bibliotekene”.

Departementet vil komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettet for 2012 som legges fram i dag, men legger til grunn at folkebibliotekene er kommunenes ansvar. I forhold til å samarbeide med aktører som NRK og WiMP, som har større arkiver med digitalisert musikk, vil det være opp til det enkelte bibliotek å inngå avtaler med slike aktører, ifølge departementet.

Les også: [link id=67148 title=»Etterlyser digitalordning«]

— Departement har foreløpig ingen plan om nasjonal koordinering av strømme-tjenester, sier Jaffery, og viser til nedgangen i utlån av CDer via bibliotekene.

Utlånsnivået har holdt seg stabilt på ca 1,1 millioner utlånte musikkinnspillinger i tidsrommet 2002-2009. I 2010 er foreløpig tall 851 000 utlån, som er en nedgang på vel 18 % fra 2009.

— Alle bibliotek har et eget innkjøpsbudsjett, som de kan disponere til innkjøp av ulike typer utlånsmedier. Jamfør uttalelsen fra Deichmanske bibliotek i Dagens Næringsliv 4. oktober, hvor det fremgår at biblioteket selv planlegger å kjøpe inn 3000-4000 nye CDer hvert år. De om lag 200 CD-titlene fra den statlige innkjøpsordningen kommer altså i tillegg til bibliotekenes egne anskaffelser. Avhengig av bibliotekenes størrelse vil omlegning til produksjonsstøtteordning få varierende konsekvenser for bibliotekbrukerne, sier Jaffery.

Stillinger

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

Generalsekretær

Noregs Ungdomslag

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Norges musikkhøgskole (NMH)

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this