Etterlyser ordning

Det blir vanskelig å få på plass digitalt utlån via folkebibliotekene før 2012, mener Siren Steen i Bergen Offentlige Bibliotek.

Kalender

La Llorona, den gråtende klarinett

21/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

25/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera – DON PASQUALE (utdrag)

28/05/2022 Kl. 15:30

Oslo

Konsertforestillingen Klarinett & Foto

29/05/2022 Kl. 14

Viken

Kulturminister Anniken Huitfeldt at innkjøpsordningen til norske biblioteker legges om i digital retning i 2012, men det finnes ingen fungerende digital utlånsordning for bibliotekene i dag.

Les også: [link id=67147 title=»Ut med CD, inn med hva?«]

Endret bilde
— Bibliotekene etterlyser en digital utlånsordning, men både det teknologiske og rettighetsmessige gjør det vanskelig å få til et fungerende system, sier Siren Steen, avdelingsleder for musikk ved Bergen offentlige Bibliotek. Hun er også medlem i innkjøpskomiteen for musikk som administreres av Norsk kulturråd.

Bergen offentlige bibliotek samarbeidet med Deichmanske bibliotek i Oslo om strømmetjenesten LåtLån, en ordning som ikke ble videreført på grunn av manglende finansiering.

Les også: [link id=63998 title=»LåtLån – en historie om (manglende) virtuell formidling av norsk musikk «]

— Det systemet ligger der ennå, men jeg ser at det er vanskelig å tilby et lite utvalg norsk musikk streamet via bibliotekene når det fleste har tilgang på Spotify, WiMP, YouTube, Urørt eller ulovlig nedlastning. Hele bildet er så endret at det er veldig, veldig vanskelig å finne en løsning. Jeg ser ikke løsningen – bortsett fra at vi hadde den en gang, sier Steen.

Urealistisk før 2012
Steen vil ikke si at endringene i musikkfeltet har gjort at bibliotekenes dager er talte når det kommer til å distribusjon.

— Jeg gir aldri opp tanken på at bibliotekene skal være en formidlingsinstans og veilede folk til nye, smale, rare, kjente og fremmede ting. Alt det vil bestå tror jeg, men det dreier seg helt klart seg mot digital distribusjon der dette er naturlig.

Til Dagens Næringsliv i dag sier kulturministeren at departementet vil se om det er mulig for bibliotekene å distribuere digitalt musikkinnhold.

— Men vil den dimensjonen i innkjøpsordningen som handler om å øke kjennskapen til norsk musikk bli skadelidende fra nyttår siden den ikke er på plass?

— Det er urealistisk, eller i hvert fall svært krevende, å få til en digital utlånsordning via folkebibliotekene før 2012. Signalene fra Kulturdepartementet er at man håper å få på plass en ordning. I det kulturministeren sier ligger det et ønske og en vilje til å finne en ordning til å få ut dette på, og det kan være mange måter å gjøre det på.

WiMP lite aktuell
Steen mener ikke tiden er kommet til å ta ordningen vekk fra bibliotekene.

— Nei, det synes jeg ikke. Formidlingsbehovet og det å skille klinten fra hveten og tilby kvalitet i alle sjangere er like stort uansett format.

— Kan WiMp spille en rolle i dette?

— WiMP er norsk og de har mer norsk innhold enn Spotify, men det vil være veldig urealistisk om staten eller norske kommuner skal gi en del mennesker tilgang til WiMP gjennom lånekortet på biblioteket. Dessuten tror jeg at man har kommet så langt i dag at de fleste som er nysgjerrige på musikk betaler sin hundrelapp i tillegg til at de kjøper filer, mens mange stapper CD-platene sine inn i datamaskinen og så har de tilgang til sin egen musikk, sier Steen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Universitetslektor i akkompagnement

UiT Musikkonservatoriet (MK)

Nettredaktør

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kantor/organist

Larvik kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Musikk i Nordland

Universitetslektor i fagdidaktikk i musikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev