7,3 mill. til Musikerordningen

Ordningen sjangerutvides og skal prioritere mindre steder og turneer i Norge.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturminister Anniken Huitfeldt sier i en budsjettlekkasje i Dagbladet at Musikerordningen styrkes med 7,3 millioner kroner fra 2012.

Disse midlene er hentet fra omleggingen av Rikskonsertene, men hovedsakelig er det friske penger som legges inn i Musikerordningen, sier Huitfeldt.

Alle sjangre
Musikerordningen utvides også fra å omfatte rytmisk musikk til å omfatte alle sjangre. Konserter på mindre steder vil prioriteres, og støtten gjelder først og fremst turneer innad i Norge.

— Hovedvekten ligger der, men det er også mulig å legge inn enkelte arenaer andre steder enn i Norge. Dersom søknaden innebærer et par stoppesteder utenfor landegrensene, er det altså mulig innenfor ordningen. Uansett er det positivt å få flere norske artister ut på veiene, sier kulturministeren til Dagbladet.

Musikerordningen under Norsk kulturråd har i dag en ramme på 10 millioner kroner.

Forventninger
— Dette er veldig hyggelige nyheter, sier Tore Flesjø, leder i Norsk Jazzforum.

— Nå har vi forventninger til resten av budsjettet legges frem, med spesielt store forventninger til arrangørstøtteordningen og tiltak på eksportområdet.

Renée K. Rasmussen, forbundsleder i Musikerne Fellesorganisasjon (MFO), sier økningen var ventet.

– Dette ble signalisert allerede i revidert statsbudsjett som kom før sommeren. MFO har alltid vært for å styrke både musikerordningen og arrangørstøtteordningen, selv om vi skulle ønske at økningene ikke gikk på bekostning av Rikskonsertene.

— Hva kan økningen føre til?

— Jeg vil regne med at dette fører til økt musikalsk aktivitet. Men Kulturdepartementet åpner også for flere grupper inn i ordningen slik at klassisk- og samtidsmusikere kan søke på denne ordningen, og dette vil selvfølgelig føre til flere søknader og øke presset på ordningen, sier Rasmusen, som legger til at MFO er «svært spente på om dette faktisk vil slå positivt ut for inntektsnivået for musikerne.»

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev