Konsert i februar på Campus Vaterland med Populærmusikk, og Musikkproduksjon. Foto: Sandra Oen.

Over halvparten av oss går på konsert

Pop- og rockekonserter er mest populært, viser TONO-undersøkelse.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

TONO har undersøkt folks konsertvaner. I undersøkelsen Digital Music 2015 som er utført av analyseselskapet YouGov blant nordmenn i alderen 12-65 år oppgir 57 prosent at de har vært på en konsert de siste 12 månedene. Hele 47 prosent av disse forteller at de har vært på mer enn tre konserter i perioden. Fire prosent sier de har vært på flere enn 10 konserter.
67 prosent av de spurte svarer også at det er utenkelig å ikke lytte til musikk i det daglige.
Les hele rapporten her


De unge, urbane går mest på konsert

I Norge er det flest i aldersgruppen 18-29 år som har vært på konsert siste 12 måneder, det er også her flest har vært på konsert mer enn tre ganger siste 12 måneder. Hele 50 prosent i aldersgruppen har vært på flere enn tre konserter. Undersøkelsen viser også at det er de som er bosatt i de mest urbane områdene som går mest på konsert.
– Hvor ofte man går på konsert henger naturligvis sammen med livssituasjon. De unge voksne som bor i byer har både tid og mulighet til å benytte seg av et rikt konsertilbud, og troner naturlig nok øverst blant de som går oftest på konsert. Så skal vi heller ikke glemme at mange norske artister også har mye turnevirksomhet ute i distriktene, ikke minst nå i disse juletider, og at det er en viktig inntektskilde for de som har som yrkesvei å skape og fremføre musikken vi alle har glede av, sier Willy Martinsen i en pressemelding

Mye pop og rock, få på world-music

Pop og rock er de mest populære sjangerne, med henholds 56 og 47 prosent av konsertgjengerne. Færrest oppgir at de går på world music-konserter.
– Når man spør folk om sjangre skal man ta det litt med en klypesalt. Sjangerdefinisjoner er ikke absolutte. Men ordet pop som kommer av populær betyr jo folkelig, og det er da folkets musikk. Det er ofte det som treffer folk flest, sier Martinsen til Ballade.no
– Reflekteres dette også i konserttilbudet?

-Det vil jo det. Men her er det nok slik at tilbud og etterspørsel henge litt sammen. Tilbudet er der fordi folk går på det, og folk går på konserter fordi tilbudet er der. Det er en slags sirkel-relasjon. Det som tilbys av konserter er nok også til en viss grad det samme som det spilles mye av i strømmetjenestene.
Mer enn svenskene
Digital Music 2015 er en nordisk undersøkelse gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland på oppdrag fra TONO og dets søsterorganisasjoner i de nordiske landene. I Norge er det gjennomført 807 CAWI-intervjuer i perioden 17-29. September 2015.
Dette er første gang Tono måler konserter helt konkret. Konserter inngikk ifølge Martinsen også i en undersøkelse i fjor. Den var imidlertid ikke lik, slik at tallene ikke er sammenliknbare. Planen er å gjenta årets undersøkelse i 2016, for nettopp å kunne se om det er noen utvikling.
– Vi vet at det er mange som går på konsert. Så dette var ikke overraskende tall. Men det er jo veldig hyggelig for oss som jobber for opphavere at det er etterspørsel der ute, og at musikk brukes og lever i Norge. Jeg synes vi skal minne oss på at vi ikke bare er en idrettsnasjon. Vi bruker kultur, og dette er en fin påminning om at musikken blomstrer i Norge, sier Martinsen.
I Sverige oppgir 52 prosent av respondentene at de har vært på konsert det siste året – mot altså 57 prosent av nordmennene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.