Larry Bringsjord, styreleder i FONO (Foto: Arkiv)

FONO: Krisepakke til kulturlivet må utnytte ledig kapasitet

Interesseorganisasjonen FONO med konkrete forslag til krisepakketiltak under koronasituasjonen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Dette innlegget er sendt til norske myndigheter, og ble delt i gruppa «Bransja prat» på Facebook. Ballade gjengir det her med tillatelse fra styreleder i FONO, Larry Bringsjord.

Styret i FONO – Interesseorganisasjonen for norske uavhengige plateselskaper har diskutert situasjonen som har oppstått når det gjelder Korona. Dette vil ramme musikklivet i Norge svært hardt i de kommende månedene.

Koronasituasjonen vil medføre en lang rekke avlysninger av konserter, festivaler, releaseturné for å markedsføre nye innspillinger med mer. I tillegg til økonomiske problemer for musikere, artister, opphavere og plateselskaper kan det gi mye ledig kapasitet blant disse i månedene framover. Denne kapasiteten er det viktig å utnytte slik at ny kultur og musikk blir skapt og tilgjengeliggjort for et publikum som ikke kan samles i større forsamlinger.

Vi stiller oss derfor bak kravene om en krisepakke til kulturlivet, men vil gjerne at den utformes på en måte slik at musikklivet kommer styrket ut av situasjonen som har oppstått.

Det er viktig å understreke at norsk innspilt musikk allerede er i en krevende situasjon, noe som blant annet er omtalt i BI-rapporten «Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje» (2019). Rapporten viser at norskandelen av musikkforbruket i Norge går ned.

Konsertmarkedet er viktig i den norske musikkøkonomien, men det er likevel viktig å huske på at bærebjelken for all konsertvirksomhet er produksjon og innspilling av norsk musikk. Innspilt norsk musikk er også noe som kan nytes alene eller i mindre forsamlinger – og er derfor et viktig kulturuttrykk som allerede er tilpasset smittesituasjonen som vi er i, og som kan vedvare en stund framover.

FONO mener dette best kan gjøres ved følgende engangstiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020:

• Ekstraordinært tilskudd på 20 millioner kroner til produksjon og innspilling av ny norsk musikk. Ordningen kan legges inn under Kulturrådet, og bør være klar for utbetaling i løpet av juni 2020.

• Øke publiseringsstøtten til norsk musikk fra 25 millioner kroner til 45 millioner kroner. Ordningen administreres av Kulturrådet. Ordningen sikrer at norsk musikk blir tilgjengeliggjort og kan nå et større publikum. Blant annet bør det legges til rette for utprøving av ny digital teknologi i formidlingen og markedsføringen av musikk, for eksempel ved prøveprosjekt innen strømming av studiokonserter med mer.

• Legge press på allmennkringkasterne NRK og TV2 slik at de bruker og viser mer norsk musikk i sine sendeflater.

FONO stiller seg gjerne til disposisjon for eventuelle ytterlige innspill for hvordan en krisepakke til kultur- og musikkfeltet bør utformes.

Styret i FONO, ved styreleder Larry Bringsjord

FAKTA OM FONO:
FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper, og arbeider for bedre vilkår for norsk musikk generelt, og for norsk musikkproduksjon spesielt. Det gis årlig ut over 700 norske album og tusenvis av singler. Rundt 90 prosent av utgivelsene skjer via norske uavhengige selskaper og produsenter. FONO er bindeleddet mellom, og talerøret til, over hundre medlemmer. Alle musikalske sjangere er representert i FONO.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.