Krisemøte hos Norske Konsertarrangører 10. mars 2020 med organisasjoner fra norsk musikkbransje (Foto: Stillbilde fra TV2 Nyhetene 10. mars 2020)

Koronasituasjonen: Musikkbransjen mobiliserer

Følgene av myndighetenes pålegg og anbefalinger er katastrofale for en hel næring. Vi i de norske bransjeorganisasjonene og våre medlemmer må stå samlet nå, skriver en rekke organisasjoner i musikklivet i denne innstillingen.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Ulike juridiske rådgivere i musikkbransjen er ikke enige i Forbrukerrådets uttalelser i media, påpeker organisasjoner i musikkbransjen som har samlet seg i denne innstillingen om å mobilisere kreftene. Her anbefaler de aktører i og for konsertsegmentet å ta kontakt med sine medlemsorganisasjoner og å gjøre grundige juridiske vurderinger for råd om håndtering. Bak denne innstillingen står Norske Konsertarrangører (NKA), Norske Kulturhus, Norwegian Entertainment Managers and Agents Association (NEMAA), GramArt, Creo og Virke. Teksten ble først publisert på Norske Konsertarrangørers nettsider, og den er gjengitt her hos Ballade med avsendernes tillatelse.

I lys av at Folkehelseinstituttet har gått ut med anbefaling om å avlyse arrangementer med over 500 deltakere ut fra faren for spredning av koronavirus, og at det i media har kommet uttalelser om at Forbrukerrådet mener billetter må refunderes selv om avlysninger er utenfor arrangørens kontroll, ser vi behov for å komme med en samlet innstilling fra Norske Konsertarrangører (NKA), Norske Kulturhus, Norwegian Entertainment Managers and Agents Association (NEMAA), GramArt, Creo og Virke.

På arrangørområdet er utgangspunktet at Covid-19-situasjonen slik den er i dag, kan falle inn under det som kalles force majeure. De nærmere rammene rundt force majeure og konsekvensene av force majeure kan være definert i avtale mellom partene og i mangel av slik avtale reguleres situasjonen av bakgrunnsretten. I lys av den siste utviklingen, der det har kommet pålegg om å ikke avholde enkelte arrangementer vil det som hovedregel innebære at man er i en force majeure-situasjon, både etter bakgrunnsretten og de aller fleste avtaler på området.

Det er et sentralt skille mellom anbefalinger og pålegg. Det vil være i de tilfeller hvor det er myndighetspålagte begrensninger med bakgrunn i spredning og smittefare av koronaviruset, at arrangører klart kan påberope seg force majeure som bakgrunn for utsettelse eller avlysning av konserter. En anbefaling fra myndighetene utløser i seg selv ikke force majeure. Det samme gjelder dersom artist eller arrangør skulle velge å avlyse en konsert, for eksempel i frykt for smittespredning. Det er en uklar og delvis uprøvd juss på enkelte områder knyttet til force majeure, avlysninger og refusjon. Det vil være mange faktorer som spiller inn i det enkelte tilfelle, og rådet vårt er ikke å gjøre noe overilt, men å søke juridisk hjelp. Reguleringen i den enkelte avtale vil være av betydning.

Dersom du som arrangør får pålegg fra offentlige myndigheter om å avlyse arrangementer må du vurdere eventuell refusjon av billetter mot avtalen du som arrangør har med billettkjøper. Dersom det ikke foreligger en slik avtale gjelder bakgrunnsretten. Vi anbefaler derfor at det ikke refunderes billetter uten at det er gjort en grundig juridisk vurdering.

Dersom det i den konkrete situasjonen vurderes dit hen at arrangør ikke er pliktig til å foreta refusjon, vil man måtte finne en minnelig løsning med artister, musikere og andre leverandører slik at alles tap reduseres forholdsmessig.

Vi vil gjøre oppmerksom på at våre juridiske rådgivere ikke er enige i de uttalelser som Forbrukerrådet har kommet med i media.

Vi råder de som er rammet til å ta kontakt med sin medlemsorganisasjon for råd om videre håndtering, samt forsøke å begrense ens eget og leverandørers økonomiske tap. Følgene av myndighetenes pålegg og anbefalinger er katastrofale for en hel næring. I den ekstraordinære situasjonen som nå har oppstått er det viktig at vi i de norske bransjeorganisasjonene og våre medlemmer står samlet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev