Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Foto: Borgos Foto AS)

Helsemyndighetene: Ingen bestemmelser om erstatning i smittevernloven

Den klare hovedregelen er at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter selv i en slik situasjon, presiserer Helse- og omsorgsdepartementet i et nytt rundskriv om dekning av tap og utgifter som følge av koronautbruddet.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i som følge av koronautbruddet har ført til tap og utgifter for både enkeltpersoner og selskaper. Når helsemyndighetene fatter vedtak eller gir råd og anbefalinger som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap, utløser det i utgangspunktet ikke erstatningsansvar, presiserer helse- og omsorgsdepartementet i et nytt rundskriv.

Det betyr for eksempel at arrangører selv er økonomisk ansvarlig når et arrangement må avlyses som følge av råd eller vedtak fattet av helsemyndighetene. Smittevernloven har ingen bestemmelser om erstatning. Det forutsettes at den enkelte må bære egne kostnader som følger av vedtak etter smittevernloven.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en belastning for både enkeltpersoner og bedrifter, men vi er i en ekstraordinær situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen på regjeringens hjemmesider.

LES OGSÅ Creos forslag til regjeringen om tiltak for kulturlivet

Dagsavisen melder i ettermiddag at kulturminister Abid Q. Raja bekrefter at regjeringen vil dekke lønn i arbeidsgiverperioden på 15 dager ved permisjon på kort varsel:

«Vi følger situasjonen nøye og har løpende dialog med kulturfeltet. Kulturdepartementet hadde møte tirsdag med Virke og Spekter og ble orientert om situasjonen på kulturfeltet. Et av tiltakene som ble framhevet som særlig viktig i møtet med Spekter og Virke, var statlig dekning av arbeidsgiverperioden på 15 dager ved permittering med to dagers varsel. Dette er ett av tiltakene som statsministeren og finansministeren vil presentere på fredag,» skriver Abid Q. Raja til Dagsavisen, gjennom departementets kommunikasjonsenhet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel (Foto: Ilja C. Hendel)

Les hele rundskrivet om dekning av tap og utgifter på regjeringens hjemmesider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.