Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo (Foto: asamaria.com)

Creo om koronasituasjonen: Ber regjeringen om tiltak

– Koronaviruset setter oss i en situasjon vi aldri har vært i tidligere. Dette kan ikke kulturlivet makte på egenhånd, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i kunstnerorganisajonen Creo.

Kalender

– Koronaviruset setter oss i en situasjon vi aldri har vært i tidligere. Dette kan ikke kulturlivet makte på egenhånd. Derfor ber vi nå regjeringen om tiltak, skriver forbundsleder Hans Ole Rian i kunstnerorganisasjonen Creo i en Facebook-post.

sine nettsider skriver Creo at de er positive til at myndighetene tar situasjonen med spredning av koronaviruset alvorlig. Organisasjonen er enig i at Folkehelseinstituttets råd om å avlyse arrangement med over 500 deltakere må følges, og sier videre at de vil gjøre sitt i arbeidet med å begrense smitten i befolkningen og følge utviklingen tett.

– Veldig mange av våre medlemmer, og andre kunstnerorganisasjoners medlemmer, er selvstendig næringsdrivende, og er særlig sårbare i møte med konsekvensene av koronasmitten, sier forbundsleder Rian i saken på organisasjonens nettside. – Alle deler av bransjen står nå overfor en særdeles alvorlig situasjon; publikums kjøp av billetter til alle typer arrangement svikter, bedriftene avlyser eventoppdrag og har helt sluttet å bestille nye, bedrifter innen lyd og lys vurderer permitteringer og kunstnere som skal på oppdrag for Den kulturelle skolesekken står i fare for å miste viktige turneinntekter om skolene stenger. Og dette i tillegg til alle de arrangementene som nå er blitt avlyst eller som kommer til å bli avlyst som følge av Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger.

– Folkehelseinstituttets råd for å redusere smitte har konsekvenser som i stor grad må bæres av den enkelte kunstner, det enkelte band, det enkelte kompani, det enkelte ensemble og av alle de små og store bedriftene innenfor bransjen, fortsetter han. – Det er ikke rimelig å forvente at disse skal kunne bære de tunge inntektstapene som kommer som en konsekvens av myndighetenes forebyggende folkehelsetiltak uten at det legges til rette med tiltak som kan bidra til å hjelpe dem gjennom denne svært krevende situasjonen.

Creo har fire konkrete forslag til tiltak «for å bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel», og understreker at det er naturlig at kulturlivet får samme behandling som det etablerte arbeidslivet:

Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandører og musikere/kunstnere/artister som rammes som følge av stenging/avlysning.

En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere. Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av et sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilansere. I denne særdeles spesielle situasjonen mener vi at myndighetene må etablere et tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter.

Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger. I dag er det slik at støtte fra disse ordningene ytes med krav om at det omsøkte antall konserter/prosjekter må gjennomføres. Om ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales. I den særdeles uvanlige og krevende situasjonen som vi er inne i nå, mener vi at denne regelen midlertidig må suspenderes. Det vil være urimelig å kreve tilbakebetaling av støtte på bakgrunn av forhold som helt ligger utenfor kunstnernes kontroll, forhold som også har oppstått eller vil oppstå på bakgrunn av myndighetens råd om avlysninger og/eller stengninger. Dette må også gjelde støtte som er kommet fra andre offentlige myndigheter og instanser, samt fra enkeltkommuner og fylkeskommuner.

Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase. Tiltak som bør vurderes er utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift og moms.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev