Illustrasjonsbilde (Foto: Kristian Dugstad / Tono)

Vil ha endringer i Tono: – Et alvorlig demokratisk problem

Nopa – som organiserer musikkskapere og tekstforfattere – foreslår to endringer på Tonos årsmøte, i det de mener er en mer demokratisk retning.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Nopa, som representer rettighetshavere hovedsakelig i rytmiske sjangre, vil ha endringer i Tono. Tono samler inn og fordeler vederlag på vegne av opphavere innen musikk – etter lisensiering, framføring, kringkasting, med mer.

Vil kunne endre fordeling med færre stemmer enn i dag
Før årsmøtet 8. juni har Ole Henrik Antonsen fremmet to endringsforslag. Antonsen er styreleder i Nopa – og fremmer endringene som andelshaver i Tono, og som representant for de Tono-medlemmene som er medlemmer i Nopa:
I dag krever vedtektsendringer i vederlagsorganisasjonen sju tideler av de avgitte årsmøtestemmene. Antonsen og Nopa vil endre dette til 2/3-flertall.

Videre vil Nopa-representanten at Tonos beslutninger som handler om midler til avregning eller kulturelle midler, kun krever alminnelig flertall. I dag kreves minst 3/4-flertall stemmer for å vedtak om dette.

I begrunnelsen for endringsforslaget skriver Antonsen:

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA (Foto: Anne Valeur)

«I Nopa mener vi det er et alvorlig demokratisk problem at selv om et stort flertall i styret ønsker en endring i fordeling av avregning, så kan tre styremedlemmer blokkere slik at saken ikke vedtas. Det foreslås derfor at flertallskravet i styret i alle saker skal være i tråd med samvirkelovens hovedregel om alminnelig flertall.» Antonsen vil ikke kommentere endringsforslagene sine ytterligere til Ballade.

Ballade erfarer at endringsforslagene vil skape debatt.

Dagens ordning i Tono vekter i praksis forskjellige medlemsgrupper forskjellig. For eksempel har Nopa sine representanter flere andelshavere bak seg enn Komponistforeningen har, inn i Tono-styret.

 

Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Tono skal samle inn vederlag etter bruk av rettighetsbelagt musikk – et samvirke som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Per i dag har organisasjonen forvaltningsavtale med rundt 37 000 komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.

1922 av medlemmene er andelshavere i samvirket Tono SA. Man kvalifiserer til å bli andelshaver når man har vært Tono-medlem i minst to år, og med en viss årlig avregning. Andelshavere kan sitte i Tonos styre, møte på og foreslå saker på årsmøtet. Styret skal ha inntil 11 medlemmer og inkludere to fra NOPA, to fra Norsk Komponistforening, to uavhengige, to fra Musikkforleggerne, og inntil tre ansattrepresentanter.

I saker som gjelder fordeling og avregning heter det at de skal samsvare med Tonos fordelingsplan. Denne vedtas av andelshaverne på årsmøtet. Tonos avregningsregler vedtas av styret etter innstilling fra et fordelingsutvalg.

Både Nopa og Norsk komponistforening organiserer rettighetshavere, hovedsaklig i forskjellige musikksjangre.

Kilde: Tonos kommunikasjonsavdeling / ballade.no-arkiv

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev