Illustrasjonsfoto fra Gloppen musikkfest, et av medlemmene i Klassisk, interesseorganisasjonen for klassiske arrangører (Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd)

Kjenner ikke TONO de klassiske konsertarrangørene?

TONO-DEBATTEN: Vi ønsker mer norsk samtidsmusikk i våre konsertlokaler, og vi ønsker å betale for det, skriver Anderz Døving i dette tilsvaret til Jørgen Karlstrøm og Therese Birkelund Ulvo.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Debatten om TONO-vederlag og konsekvensene modellen kan ha for klassiske arrangører har gått her på Ballade.no den siste uka. Her svarer leder av arrangørorganisasjonen Klassisk, Anderz Døving, på tilsvarene fra Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO og Norsk Komponistforening, og Therese Birkelund Ulvo, komponist og kunstnerisk leder av Hardanger Musikkfest etter Døvings opprinnelige innlegg.

Av Anderz Døving, Klassisk

Norsk Komponistforening, Klassisk og TONO ønsker det samme; at det blir spilt mer samtidsmusikk i konsertlokalene. Der er vi enige. Men TONO vil ikke innse at deres vederlagssystem er et hinder for at dette skjer. Når Karlstrøm og Ulvo hevder at systemet er et incitament for at det kan spilles mer samtidsmusikk, så er det dessverre feil.

For Karlstrøm prøver å bagatellisere betydningen av vederlag i økonomien hos klassiske arrangører – de har ingen profitt. Utgiftene er i hovedsak honorar til musikere og leie av lokaler, og som oftest er det lite midler igjen til for eksempel markedsføring. For mange utgjør derfor TONO-vederlaget en avgjørende forskjell. For disse vil et musikkstykke på fem minutter som utgjør kr. 4000 i vederlag være betydelig, og derfor bli strøket.

Karlstrøm skriver at «musikken vi skaper er en forutsetning for at det overhodet kan arrangeres konserter». Det er galt, og i beste fall en ønsketekning. Det TONO nekter å innse er at klassiske konsertarrangører og festivaler har en hovedandel av ikke-vederlagspliktig musikk i sitt repertoar. Der har TONO faktisk ingen krav å ivareta i det hele tatt. Klassiske arrangører kan programmere konserter i det uendelige uten å måtte tenke på TONO-vederlag. Men når arrangørene så ønsker å faktisk bruke samtidsmusikk – for å fremme blant annet ny norsk musikk og bruke norske nålevende komponister, så krever TONO en blanket licence-avtale uavhengig av mengden som brukes.

«Leser du én artikkel eller hundre i måneden? Prisen er den samme. Slik er det også med musikken vår» skriver Karlstrøm. Ja, det er greit nok, og TONO krever at man bruker deres abonnement. Men hvis jeg reiser én gang i måneden med toget, så kjøper jeg ikke månedskort. Da kjøper jeg enkeltbillett, og hvis NSB hadde krevd månedskort for én tur, så hadde jeg heller syklet.*

Det er trist at Karlstrøm og TONO ikke vet mer om klassiske konsertarrangører når han snakker om ”savn av innlegg rettet mot leverandører, personer eller selskaper bak andre og større poster i arrangørenes regnskaper”. Hva i all verden mener Karlstrøm her? Hvilke større poster er det et Musikkens Venner-arrangører har? Honorar til musikerne? Ja, det er større – savner Karlstrøm innlegg som mener musikernes honorarer er for høye? Hvilke leverandører? De klassiske konsertarrangører har da ingen leverandører? De driver i svært liten grad med servering, de bruker ikke PA eller avansert lys. Jeg tror TONO burde sette seg inn i de klassiske konsertarrangørers regnskaper før man kommer med fiktive påstander, og innse at avgiftene (ikke vederlag) til TONO er en betydelig utgiftspost.

Jeg beklager at innlegget kan oppfattes umusikalsk, som komponist Ulvo skriver, men når TONO bruker nesten et år på å svare på våre henvendelser om dette problemet (slik Klassisk oppfatter det), ja da kommer reaksjonen når den kommer. Man tenker at en organisasjon som har over 700 millioner kroner i inntjening i året og har administrasjonsutgifter på 80 millioner burde kunne være lettere å få i forhandlingsdialog. (Og til Ulvos klaging over mitt bruk av ord som ”forvaltningsorgan” og ”inkassokontor” om TONO, så kommer det fra TONO selv, hvor de i forhandlinger har kalt seg nettopp det, og hvor klassiske arrangører blir kalt ”pølse- og vaffelselgere”.)

Jeg forstår ikke hva Karlstrøm mener med «Døvings forslag til modell». Vi ønsker å betale de komponister som blir brukt – hvordan kan det være feil? Vi ønsker høyere lønn til komponistene! At komponister er en lavtlønnsgruppe med en gjennomsnittsinntekt på under 200.000 kroner i året er en skam. Det TONO nekter å innse er de bidrar til at lønnen forblir lav, når deres modell minsker bruken av norske komponister.

Vi har ikke vikarierende motiver. Vi ønsker mer norsk samtidsmusikk i våre konsertlokaler, og vi ønsker å betale for det. Men når Andersson/Ulvaeus får vederlag fra en hel konsert for én låt på fem minutter, på en konsert hvor publikum kommer for å høre Mozart, da blir det strøket neste gang. Så i neste konsert går publikummet glipp av 10 minutter med Wallin, Ratkje, Søderlind eller Tjøgersen fordi beløpet ikke står i forhold til musikken brukt. Dette er synd, og gjør at både komponistene og at musikkprogrammene blir fattigere.

*RED. ANMRK.: Innleggsforfatter sendte Ballade 22.09 kl. 10.30 et konkret regnestykke og eksempel som illustrerer innleggsforfatteren forståelse av TONOs blanket licence. Ballades redaktør har godkjent at eksempelet legges til som en fotnote til teksten etter publisering:
Om jeg programmerer ti konserter med ti minutter samtidsmusikk i hver konsert krever TONO kr. 43 550 i vederlag, men hvis jeg samler samtidsmusikken i én konsert, og resten er musikk i det fri, betaler jeg 4 355, altså 39 000 mindre. Her motsier TONO seg selv, for deres «blanket licence» betyr at jeg betaler en pris hvis jeg ser ti episoder Netflix-serie på én dag, men mye mer hvis jeg ser ti episoder fordelt på ti dager.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.