Jørgen Karlstrøm, ny styreleder i TONO, og Ingrid Kindem, avtroppende styreleder (Foto: TONO)

Jørgen Karlstrøm ny styreleder i TONO

Karlstrøm ble valgt til ny styreleder under TONOs årsmøte i ettermiddag. Kai Robøle ble valgt til ny nestleder i styret.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Nyvalgt styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm, er også styreleder i Norsk Komponistforening. Ny nestleder, Kai Robøle, er styreleder i Musikkforleggerne. Ingrid Kindem ble takket av som styreleder, og går nå ut av både TONOs og NOPAs styrer. Hun har sittet i TONOs styre siden 2014.

TONOs vedtekter slår fast at medlemmer og varamedlemmer i TONOs styre tjenestegjør i to år. For å sikre kontinuiteten i styrearbeidet overlapper valgperiodene hverandre slik at det hvert år velges fire styremedlemmer.

Etter dagens årsmøte er sammensetningen i TONOs nye styre slik
(representantene i uthevet tekst var på valg):

RepresentantVararepresentant
NOPATove BøygardJon-Willy Rydningen (1. vara)
Ole Henrik Antonsen (ny)Kate Havnevik (2. vara) (ny)
NKFStine SørlieKnut Olaf Sunde (1. vara)
Jørgen Karlstrøm (gjenvalg)Gunhild Seim (2. vara)
MFUnni BorettiThomas Wettergren (1. vara) (ny)
Kai Robøle (gjenvalg)Tonje Hovde (2. vara)
Uavh.Stian Westerhus (gjenvalg)Halvard Rundberg (gjenvalg)
Ine Kristine HoemNatali Garner Abrahamsen

 

Les mer om TONOs styre, årsmøte og ny stipendkomite på TONOs hjemmesider

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev