Jørgen Karlstrøm, ny styreleder i TONO, og Ingrid Kindem, avtroppende styreleder (Foto: TONO)

Jørgen Karlstrøm ny styreleder i TONO

Karlstrøm ble valgt til ny styreleder under TONOs årsmøte i ettermiddag. Kai Robøle ble valgt til ny nestleder i styret.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Nyvalgt styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm, er også styreleder i Norsk Komponistforening. Ny nestleder, Kai Robøle, er styreleder i Musikkforleggerne. Ingrid Kindem ble takket av som styreleder, og går nå ut av både TONOs og NOPAs styrer. Hun har sittet i TONOs styre siden 2014.

TONOs vedtekter slår fast at medlemmer og varamedlemmer i TONOs styre tjenestegjør i to år. For å sikre kontinuiteten i styrearbeidet overlapper valgperiodene hverandre slik at det hvert år velges fire styremedlemmer.

Etter dagens årsmøte er sammensetningen i TONOs nye styre slik
(representantene i uthevet tekst var på valg):

RepresentantVararepresentant
NOPATove BøygardJon-Willy Rydningen (1. vara)
Ole Henrik Antonsen (ny)Kate Havnevik (2. vara) (ny)
NKFStine SørlieKnut Olaf Sunde (1. vara)
Jørgen Karlstrøm (gjenvalg)Gunhild Seim (2. vara)
MFUnni BorettiThomas Wettergren (1. vara) (ny)
Kai Robøle (gjenvalg)Tonje Hovde (2. vara)
Uavh.Stian Westerhus (gjenvalg)Halvard Rundberg (gjenvalg)
Ine Kristine HoemNatali Garner Abrahamsen

 

Les mer om TONOs styre, årsmøte og ny stipendkomite på TONOs hjemmesider

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev