Tysk rettighetsstrid gjør ventetiden lengre for norske artister. – Situasjonen er ikke tilfredsstillende, sier Inger Elise Mey i TONO.

Oppstarten av en egen norsk YouTube-kanal lar vente på seg. Dette til tross for at avtalen, som vil innebære at norske musikere og artister får betalt for innholdet som legges ut, er ferdigforhandlet.

– Vi venter på tilbakemelding. Det står ikke på de norske rettighetshaverne. YouTube har fått grønt lys både fra TONO og fra platebransjen, sier Inger Elise Mey i TONO.

Uvisshet
YouTube er heleid av søkegiganten Google. Den norske YouTube-kanalen skulle opprinnelig ha åpnet høsten 2011. Men direktør i Google Norge Jan Grønbach innrømmer at partene fremdeles lever i uvisshet.

– Vi har ikke en konkret dato for lansering av YouTube ennå. Vi jobber med å få alle brikker på plass og ser frem til å lansere YouTube på norsk så snart det lar seg gjøre, sier han.

Grønbech hevder det først og fremst er internasjonale rettighetsklareringer som hindrer lanseringen av kanalen.

– Dette er ikke utelukkende en norsk prosess. Mye av innholdet på YouTube er utenlandsk, sier han.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Tysk rettssak påvirker
Europeisk rettighetsproblematikk er blitt en verkebyll for YouTube i Europa. En rettssak mellom tyske TONO (GEMA) og YouTube ble nylig anket av begge parter.

– Konflikten dreier seg om i hvilken grad YouTube er ansvarlig for innholdet som publiseres, sier Mey.

Dommen i saken falt i vår. Gema vant i første instans, men valgte altså å anke saken.

I Europa kreves det samtykke før noe legges ut på nett, i motsetning til i USA, der man opererer med en såkalt «note to take down self»-prosedyre.

Følg Ballade på Twitter

Ønsker nordisk satsning
Mey har inntrykk av at YouTube ønsker å se på Norden som et samlet markedsområde, og at de derfor vil vente med lanseringen til de har inngått avtaler i alle de fire landene.

TONO tror at en norsk YouTube-kanal vil innebære større vekt på norskspråklig innhold. Mey ønsker derfor fortgang i prosessen.

– Det er ingen som får noe igjen fra reklamekronene på YouTube i dag. Det er en situasjon som ikke er tilfredsstillende, sier hun.

Publisert:

Del: