Solo Diarra, Amadou Diarra, Susanne Klerud og Frøydis Arntzen Dale fra forestillingen Jobe Foto: Ida Christine Standerholen

Hvor ble det av Regjeringens satsing på mangfold og inkludering?

I 2016 har Samspill fått kutt i bevilgningene fra Kulturrådet, og timingen er noe overraskende, skriver Siri Kvambe.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Dette innlegget er først publisert i Aftenposten 17.02.16
Vår nye kulturminister sier i en kronikk 22.12.15 at kultur i utsatte tider kan spille en hovedrolle i samfunnet. Kulturen kan forene, forløse og skape forståelse. Jeg ble så glad da jeg leste dette.
Blant både nyankomne flyktninger og innvandrere med lengre fartstid i Norge finnes det personer med helt unik kompetanse for å forene, forløse og skape forståelse: Musikere!

Siri Kvambe Foto: Samspill


Større behov enn før
I 2016 har vi i Samspill fått kutt i bevilgningene fra Kulturrådet, og timingen er noe overraskende. Vi er de eneste som jobber med å bistå artister med karrièreutvikling og profesjonalisering året rundt, og som jobber med tilrettelegging og veiledning av artister som ikke har noe kontaktnett, og som mangler norskkunnskaper til å skrive prosjektsøknader til ulike tilskuddsordninger.
Hvor mange internasjonale musikere ser du på norske scener gjennom året utenom de store festivalene?
Nå, mer enn noensinne, er det behov for organisasjoner med tverrkulturell kompetanse, med erfaring og kjennskap til hvordan musikk kan være et redskap til gjensidig forståelse på tvers av språkbarrièrer og kulturer.

«..Vi hører hjemme i alle land, i alle land, i alle land
og alle som spiller i band de hører hjemme i alle land»
(Igor og fetterforeningen og albumet Ali Baba og lille lam)

Fungerer som bindeledd
Samspill jobber for å få inkludert flerkulturelle musikere som en naturlig del av det norske musikklivet.
Vi har tatt et nasjonalt ansvar for å samle en oversikt over alle musikere i Norge som jobber innenfor paraplybegrepet «verdensmusikk», og fungerer som et naturlig bindeledd mellom musikkbransjen og både nyankomne og veletablerte musikere bosatt i Norge.
Et eksempel på et vellykket prosjekt via Samspill er BALUBA – hvordan utvikle gode barnekonserter. Dette ble satt i gang for å øke tilfanget av barnekonserter med utøvere med flerkulturell bakgrunn. 11 nye barnekonserter har kommet ut av dette så langt. 25 utøvere har nådd ut til mer 1700 barn.
Trangt nåløye
Innenfor begrepet «World Music», finnes et rikt tilbud i kulturlivet. Vi ser at festivaler som Mela, Førdefestivalen og Oslo World Music Festival skaper helt unike og storslagne arrangement. Utrolige Cosmopolite har holdt stand i over 20 år.
I tillegg er det mange aktører som arrangerer større og mindre konserter rundt i landet. Dette gir fantastiske muligheter for publikum til å oppleve ulike musikkuttrykk.
Alle disse har midler til å hente inn store navn utenfor Norge, samtidig som de er gode til å lete frem både erfarne artister og nye talenter her hjemme. Men nåløyet er trangt, og engasjementet er kortvarig.
Den store utfordringen er å høre alle stemmene i Norge, alle de fantastiske musikerne som bor her fra alle verdenshjørner og som ønsker å bidra med sin musikk gjennom hele året, ikke bare på festivaler.

Beatur og Taro Vestøl Cooper fra forestillingen Plutselig Foto: Thomas Leduc


Mange ønsker å bidra
Kulturministeren sier i kronikken at «kulturlivet kan fylle en avgjørende rolle i disse endringsprosessene Norge står overfor. Dette kan bare skje på en god måte når kulturlivet selv vil bidra, når engasjementet kommer nedenfra og opp.» Dette er essensen i Samspills arbeid.
Kulturlivet ønsker selv å bidra, men det krever at forholdene legges til rette. Hvordan skal en erfaren musiker nyankommet som flyktning fra Syria kjenne til tilskuddsordningene og sende inn en prosjektsøknad på norsk hvor han beskriver en turnérute eller et budsjett basert på norske produksjonskostnader?

Kulturlivet ønsker selv å bidra, men det krever at forholdene legges til rette.

I Norge har vi en rekke sterke stemmer som representerer ulike tradisjoner og kulturuttrykk gjennom sin musikk. Disse musikerne ønsker å delta i kulturlivet, bli inkludert, å spille konserter, nå ut til et publikum, bli bedre utøvere.
De bidrar sterkt til at vi også i musikklivet ser resultater av at Norge er et mangfoldig samfunn.

Et godt sted å begynne

Publikum i alle aldrer skal få mulighet til å oppleve det kulturelle mangfoldet vi har rundt oss med stemmer og kulturer fra hele verden. I tillegg er det viktig å få innvandrerne og musikere ut i jobb, enten det er som utøvere, musikklærere eller kulturformidlere.
Samspill trenger ikke kutt i bevilgningen, men et løft, slik at de kan fortsette sitt arbeid for å styrke kulturell og musikalsk diversitet i hele Norge, hele året!
Vi håper kulturministeren ikke bare driver med flotte ord og løse påstander, men tror på handling og direkte tilnærming til utfordringene vi står overfor.
Med et samfunn i stadig endring må vi sikre at alle som skal ta del i samfunnet vårt føler seg velkomne og får hjelp og støtte når de navigerer seg mot sin nye fremtid. For musikere og artister er Samspill et godt sted å begynne.
Siri Kvambe er daglig leder i Samspill International Music Network

Samspill International Music Network er interesseorganisasjonen for internasjonale og flerkulturelle musikere i Norge.
Formålet er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede utrykk, samt utøvere av disse.
Organisasjonen har eksistert siden 1999, og er den eneste som jobber daglig med å knytte nettverk mellom norske og internasjonale musikere og musikermiljøer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole