Prosjektet ‘Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector’ ved Universitetet i Oslo får 7 millioner kroner av Norges Forskningsråd.

Yngvar Kjus, © Yngvar Kjus

Onsdag ble det kjent at forskningsprosjektet Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector støttes med 7 millioner kroner av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal gå over fire år.

Studien blir ledet av Universitetslektor Yngvar Kjus ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. I tillegg deltar forskerne Arnt Maasø, Olav Torvund, og Ruth Towse, fra Bournemouth. Det vil også utlyses en post.doc-stilling tilknyttet prosjektet.

Forskningsprosjektet er en del av Forskningsrådets KULMEDIA-program. Programmet skal gi økt kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres endrede økonomiske og teknologiske betingelser.

Publisert:

Del: