© Foto: Fredrikke Wiheden

Vil utdanne pop-forfattere

Westerdals Oslo ACT-lektor Jan-Tore Diesen er overbevist om at det er fullt mulig å lære å skrive gode låttekster. Skolens nye låtskriverstudie akter å gi plass til tekstundervisning, men vil ikke være «for kritisk».

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

– Det er mange måter å angripe dette på. I undervisningssituasjonene hos oss jobber vi nok mer med idéprosessen enn med å bedømme hva som er bra eller dårlig. Utgangspunktet er at alle kan ha en god idé, men vi ønsker å styrke evnen til å gjennomføre idéene, sier Westerdals Oslo ACT-lektor Diesen.

I Ballades artikkel forrige uke sier flere av utdanningslederne innen utøvende skrivekunst og musikk at deres institusjoner ikke underviser i emner som inkluderer både tekst og musikk. Jan Tore Diesen er til dels enig i at mange studenter kanskje ikke ser behovet for tekst og musikk-emner.

– Innen musikkutdanningene har tekst kanskje vært mer underordnet. Men studentene kommer til oss for å lære, og å forstå noe de kanskje ikke har forstått selv. De siste ti årene har også mange flere av studentene sett på språk som et sterkt og selvstendig virkemiddel, og mange av dem har en hip hop-bakgrunn.

Da Diesen begynte å undervise ved populærmusikk-utdanningen i 1999, opplevde han at tekstarbeid langt på vei var en underkjent del av utdanningen.

– Vi oppdaget veldig tidlig at tekst er en fryktelig viktig del, og vi har forsøkt å organisere studiet deretter.

– Vi oppdaget veldig tidlig at tekst er en fryktelig viktig del, og vi har forsøkt å organisere studiet deretter.

Nytt låtskriverstudie
Alle studentene på låtskriverkurset ved Westerdals Oslo ACT skriver i dag egne tekster. Både engelske og norske tekster er utbredt. Ifølge Diesen har tekstarbeid vært et sentralt delemne i låtskriving ved bachelorprogrammet i populærmusikk i mange år, og det vil det også være i det nye bachelorprogrammet i Låtskriving og Produksjon.

Under utviklingen av det nye studietilbudet har det blitt diskutert felles undervisning og prosjekter med bachelorprogrammet i Tekst og Skribent. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale aktører innen musikkbransjen, og det overordnede spørsmålet er på mange måter: Hva er det markedet trenger?

– Men vi er også opptatt av det kunstfaglige: Hvordan blir man en god låtskriver?

– Ikke for kritiske
Ifølge Diesen tar tekstundervisningen på Westerdals i dag gjerne utgangspunkt i en diskusjon om den mest interessante vinklingen. Men de benytter seg også av lignende teknikker som skriveskolene, metoder som friskrift med tidsbegrensning, eller øvelser der studentene skal se seg rundt og beskrive omgivelsene.

Det siste året har blant andre Edvard-prisvinner Jeff Wassermann og Kate Havnevik undervist låtskriver-elevene i skriveteknikker. Westerdals Oslo ACT har også en rekke lærere med tverrestetiske prosjekter, som for eksempel forfatter og kunstner Bård Torgersen.

– De driver med mye av det samme som oss i undervisningen. Dette har gjort det naturlig for oss å tenke disse koblingene.

Skriveskolene i Bø og Bergen har gjerne blitt anklaget for å ha en puritansk holdning til undervisningen, en kritikk som har blitt gjentatt nærmest til det kjedsommelige. På Westerdals Oslo ACT ønsker de å bygge ned barrierene for studentene sine.

– Vi prøver å utdanne aktive låtskrivere til feltet. Det innebærer også iblant at vi vil stimulere til utforskertrang og til å skrive mest mulig, og ikke være for kritiske, sier Diesen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev