Frist
31/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5450 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 550 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer piano og sang

Frøya kulturskole

Kulturskolelærer 100% stilling vikariat ett år, med mulighet for fast ansettelse

Ønsker du å bety noe for barn og unge?

Ønsker du å ha en variert arbeidshverdag?

Frøya kommune utlyser et 100% vikariat i ett år som kulturskolelærer ved Frøya kulturskole. Det kan bli mulighet for fast ansettelse i etterkant.

Oppstart 1.august 2024

Frøya kulturskole holder til i egne lokaler i Frøya kultur- og kompetansesenter i kommunesenteret Sistranda. Undervisningen foregår både her og på ulike skoler rundt om på Frøya. Kulturskolen har p.t. 6,3 årsverk fordelt på 7 ansatte inkludert egen virksomhetsleder. Det undervises i både dans, musikkfag, drama, visuell kunst og skapende skriving. Skolen har ca. 200 elevplasser.

Frøya kulturskole har et fordypningsprogram innen musikk, dans, drama og kunst i samarbeid med tre andre kommuner i regionen.

Vi søker en pedagog som kan undervise først og fremst i piano, og gjerne sang. Personer som i tillegg kan undervise i flere fag innen musikk eller drama, er meget interessante. Undervisningen vil foregå på dagtid/ettermiddag. Helgearbeid må påregnes innimellom.

Vi er opptatt av å være et lokalt ressurssenter og utvikle oss videre med tanke på det.

Vi er opptatt av at det vi driver med handler om forebyggende folkehelsearbeid.

Vi skal være en mestringsarena for alle, uansett utgangspunkt.

Alle medarbeidernes bakgrunn og erfaring er viktig for vår verdiskaping.

 

Arbeids- og ansvarsområder

 • Undervise i piano og sang for både nybegynnere og mer erfarne elever, og gjerne flere fag i tillegg innen musikk eller drama.
 • Undervise både på bredde-, kjerne- og fordypningsnivå (jfr. Rammeplanen for kulturskolen)
 • Tett dialog med foresatte
 • Tett samarbeid med øvrige ansatte i kulturskolen. Delta i faste ukentlige møter i kulturskolen.
 • Samarbeid og prosjekter rundt om i kommunen i samarbeid med bl.a. Frøya helsetun, skoler, Ung Kultur Møtes (UKM) og Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
 • Andre oppgaver knyttet til kulturskolens drift kan også tillegges stillingen. Oppgavene vil hovedsakelig være knyttet opp mot barn og unge.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant faglig og pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Søkere med solid realkompetanse kan også bli vurdert.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Må ha bil og førerkort klasse B
 • Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT
 • Du må være personlig egnet
 • Gode samarbeidsevner

 

Egenskaper vi ser etter

 • Du er åpen for og har mulighet til å undervise i ulike sjangere
 • Du er kreativ med tanke på å koble musikk til livskvalitet for mennesker i ulike aldre og med ulik helsetilstand
 • Du har evnen til å jobbe strukturert og selvstendig, og ta initiativ og ansvar
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er opptatt av å dele din kompetanse
 • Du er god på relasjonsbygging og liker å undervise barn og unge. Du har en ydmyk tilnærming og toleranse for mennesker med ulikt ståsted og kultur.
 • Du er opptatt av at kulturskolen skal være en mestringsarena for alle, uansett utgangspunkt

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff og lokale lønnsgarantier.
 • Vi har egne rekrutteringsboliger for tilflyttere.
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver, i en kommune i stor vekst og mange muligheter.
 • Godt og trygt arbeidsmiljø, med fokus på mestring, kollegastøtte og delingskultur
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp.
Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaring oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål

Stillingen krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.

 

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Virksomhetsleder Toril Antonsen Aae, telefon 917 80 570 toril.antonsen.aae@froya.kommune.no

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Frist
31/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5450 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 550 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!