© kulturrad.no

Musikk skal videre ut!

INNLEGG: Vi har nå en enestående sjanse til å satse på våre beste talenter gjennom å inkludere kultur i næringspolitikken, skriver kulturrådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Vet du hva pelagisk sektor er? Ikke? Du trenger ikke google det…! Jeg skal si det… ; det handler om fisk… bla. sild, makrell og lodde. Går du videre? Visste du at det finnes en studie i ”mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt”? Det visste du ikke det! Det finnes!
Jeg skal ikke ett sekund raljere over fisk. Tvert imot! Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres i fiskerinæringa. Her har vi mye å lære! Jeg har lest studien, og det som slår meg først er at det finnes en strategi! For det andre hvor mye man vet om næringa i tall. Hør bare; vi vet hva sildefilet i mengde etter marked var i 2009. Eller fryst hel makrell og rund laks!
Les også: [link id=67477 title=»Har ingen oversikt«]
En samlet bransje
Dagbladets kulturredaktør Geir Ramnefjell sa dette i sin kronikk i Dagbladet:
Det er kanskje typisk norsk å tro at vi kan organisere oss til en internasjonal hit. Men hvorfor ikke prøve?
Det er jeg enig med ham i!
Som en del av handlingsplanen for kulturnæringen har regjeringen forsterket innsatsen gjennom etableringen av stiftelsen Music Norway. En samlet norsk musikkbransje står bak, og muliggjør at hele bredden av norsk musikk med et kommersielt potensial kan gis muligheter til merinntekter gjennom økt salg i utlandet. Music Norway skal arbeide for en helhetlig løsning for musikkeksport og profilering av norsk musikk.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Debatten kommer
Nå vil også regjeringen utvikle verktøy for å kunne måle effektene av satsningen av musikkeksport. Det kan by på overraskelser! I kulturfeltet blir det debatt om hva eksport av kultur egentlig er. 18 millioner brukes i dag over offentlige budsjetter til fremme av norsk musikk i utlandet uten at effekten av dette er tilstrekkelig dokumentert.
Vi har nå en enestående sjanse til å satse på våre beste talenter gjennom å inkludere kultur i næringspolitikken. Næringsutvikling handler om mer enn søknadsdrevne og prosjektbaserte støtteordninger og store eller små beløp. Ikke minst har vi godt av å bli utfordret av næringsutvikling som metode også innen kunst og kultur.
Særlig med henhold til de utfordringer deler av musikkbransjen har til omstillinger vil kunnskap om bransjen og de verktøy vi har til disposisjon være avgjørende for de virkemidler som skal brukes i fremtiden. Målet må være en bærekraftig økonomi for en profesjonell musikkbransje!
Følg Ballade på Twitter
Endringer på vei
Ikke vet jeg hvordan det gikk i Egypt, men i lys av de siste tiders hendelser er det sikkert usikkerhet knyttet til den norske sildas fremtid der.
Endringer må og vil komme; Min oldefar var gründer, næringsutvikler og drev med klippfisk på Mørekysten. Han eksporterte til Spania og leverte viktig ingredienser til nasjonalretten bacalao. På slutten av femtitallet kom den elektriske tørka og grunnlaget for næringen ble borte. Nå er det reiseliv med kurs og konferanser, opera og opplevelser som rår over de gjengrodde klippene. Ny næring, samme ånd!!
Arnfinn Bjerkestrand er 2. nestleder i Norsk kulturråd og styreleder i Fond for utøvende kunstnere.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev