Frist
13/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Alver kommune – Ein spennande organisasjon for engasjerte og kompetente medarbeidarar!
Velkomen til Alver kommune, ein kommune som har vakse til å bli ein av dei største kommunane i fylket. Med om lag 30 000 innbyggjarar og 2 700 dedikerte tilsette, har vi eit sterkt samfunn som søkjer å løyse utfordringar og utvikle seg vidare.

Vår plassering nord for Bergen gir oss privilegiet av ei variert og fascinerande natur. Frå rolege fjordar og opne havområde til majestetiske fjell og lokale toppar, byr Alver kommune på ei rekkje utandørs opplevingar. Vi er også stolte av å huse verdas beste korps og vere vertskap for eit rikt kulturliv.
Vi verdset meiningsfulle oppgåver og ser på kvar einaste medarbeidar som ein verdifull bidragsytar til vårt viktige samfunnsoppdrag. Som ein del av vårt team vil du få moglegheita til å engasjere deg og bruke din kompetanse til å forme framtida til vår kommune. Vi legg vekt på å skape eit arbeidsmiljø der du kan bløme og utvikle deg. Alver kommune har heiltidskultur som satsingsområde i heile organisasjonen.
Bli med på vårt eventyr i Alver kommune, der vi søkjer etter dedikerte og dyktige menneske som ønsker å vere ein del av vår felles suksesshistorie. Vi ser fram til å ønskje deg velkommen og gi deg ei meiningsfull og givande karriere hos oss.Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturrådgjevar

Alver kommune

Vi søkjer deg som ønskjer å ta del i utviklinga av eit sterkt lokalt kulturliv

Me har ledig ei fast stilling som kulturrådgjevar, særleg retta mot musikk, kunst, scene og arrangement. I stillinga vil du ha kontakt kontakt med mange aktørar og jobbe breidt.

Me ser etter deg som brenn for kultur, trivst med å gjennomføre, strukturere og utvikle og som er ein tydeleg fagperson. Er du i tillegg inkluderande og meistrer kunsten å formidle og er tillitsskapande er du den vi søkjer etter.

Du må rekne med noko arbeid på kveld og i helg.

Stillinga er organisert i tenesteområde kultur / kulturutvikling, idrett og frivilligheit. Du trer inn i eit kompetansesterkt og engasjert kollegium, som jobbar med mellom anna scene, musikk, idrett, friluftsliv, kulturarv, kulturhus og frivilligsentralar.

Arbeidsstad er i kommune- og regionssenteret Knarvik, men verkeområdet vil vere heile kommunen.

Arbeidsoppgåver

 • Arrangementsutvikling i kommunen, mellom anna for kultursalane Meieriet Frekhaug og Manger kultursal/kino
 • Utvikling og administrasjon av kulturlokale- og arenaar
 • Fagleg ansvar for den kulturelle skulesekken og spaserstokken
 • Utviklingsprosjekt innan scene, kunst og musikk, som oppfølging av vedtatt politikk
 • Forvaltning, sakshandsaming og styring mot gjeldande lovverk
 • Andre oppgåver kan leggast til stillinga ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå innan kunst og kultur
 • Relevant erfaring med gode resultat frå arbeid og prosjekt innan kunst- og kulturfeltet
 • Svært gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg, målformen er nynorsk
 • Førarkort klasse B

Me vil setje krav til personleg eignetheit, erfaring og engasjement for feltet.

Vi tilbyr

 • Tilsetjingsvilkår etter lov- og avtaleverk
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordningar gjennom KLP
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø med høg kompetanse
 • Moglegheit for heimekontor etter gjeldande retningslinjer

Om deg

Vi søkjer deg som:

 • Har erfaring med å jobbe systematisk med arrangementsutvikling
 • Har erfaring med marknadsføring
 • Har erfaring med prosjektutvikling og -gjennomføring (inkl. prosjektøkonomi)
 • Har erfaring med forvaltning og administrasjon
 • Har digital kompetanse

Vi søkjer deg trivst med:

 • fagfokus innan områda scenekunst/musikk/visuell kunst, og erfaring frå marknadsføring og som arrangør
 • samhandling og tilrettelegging, og kombinerer eit tydeleg profesjonelt fagfokus med engasjement som arrangør for det frivillige og profesjonelle scenefeltet
 • å jobbe mål- og resultatorientert og er kvalitetsbevisst
 • å meistre tidvis høgt arbeidspress
Frist
13/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Alver kommune – Ein spennande organisasjon for engasjerte og kompetente medarbeidarar!
Velkomen til Alver kommune, ein kommune som har vakse til å bli ein av dei største kommunane i fylket. Med om lag 30 000 innbyggjarar og 2 700 dedikerte tilsette, har vi eit sterkt samfunn som søkjer å løyse utfordringar og utvikle seg vidare.

Vår plassering nord for Bergen gir oss privilegiet av ei variert og fascinerande natur. Frå rolege fjordar og opne havområde til majestetiske fjell og lokale toppar, byr Alver kommune på ei rekkje utandørs opplevingar. Vi er også stolte av å huse verdas beste korps og vere vertskap for eit rikt kulturliv.
Vi verdset meiningsfulle oppgåver og ser på kvar einaste medarbeidar som ein verdifull bidragsytar til vårt viktige samfunnsoppdrag. Som ein del av vårt team vil du få moglegheita til å engasjere deg og bruke din kompetanse til å forme framtida til vår kommune. Vi legg vekt på å skape eit arbeidsmiljø der du kan bløme og utvikle deg. Alver kommune har heiltidskultur som satsingsområde i heile organisasjonen.
Bli med på vårt eventyr i Alver kommune, der vi søkjer etter dedikerte og dyktige menneske som ønsker å vere ein del av vår felles suksesshistorie. Vi ser fram til å ønskje deg velkommen og gi deg ei meiningsfull og givande karriere hos oss.