Arkiv

Arnfinn Bjerkestrand

Musikk skal videre ut!

22. august 2012

INNLEGG: Vi har nå en enestående sjanse til å satse på våre beste talenter gjennom å inkludere kultur i næringspolitikken, skriver kulturrådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand.

En holdningsendring må til

13. februar 2012

INNLEGG: Kunst og kultur må inngå i den generelle næringspolitikken, skriver Arnfinn Bjerkestrand fra Kulturrådet.

Krever mer enn milde hjertesukk

1. oktober 2010

INNLEGG: – Det er ikke nødvendigvis sosialdemokratisk å dele litt til alle, slik Petter Wettre hevder. Det skriver Arnfinn Bjerkestrand, medlem i kulturrådet.

Kor da?

24. september 2010

Arnfinn Bjerkestrand gjør kordebatten til ekstremsport og spør: Hvor?

– Lukta av ukultur

29. august 2008

INNLEGG: Fremskrittspartiet var sentral i forsommerens kulturdebatt. Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i Musikerne Fellesorganisasjon og medlem av Løkenutvalget, har skrevet denne lederen i tidsskriftet Musikk-Kultur. Her advarer han mot Fremskrittspartiets kultursyn. – FrPs kulturpolitikk er grumsete og farlig. Angrepet på den såkalte «innvandrerkulturen» er stygt, skriver Bjerkestrand blant annet her.

MFO: Større negative enn positive effekter

3. juli 2008

HØRING: Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har også signert oppropet til regjeringen vedrørende Kulturmomsutvalgets forslag. MFO mener at utvalgets analyser er mangelfulle på flere nivåer og hevder at en utvidelse av avgiftsgrunnlaget i kultursektoren etter all sannsynlighet vil få større negative enn positive effekter.

MFO: Inviterer GramArt til samarbeid

10. mai 2006

I dette svaret til GramArt, avviser MFOs Arnfinn Bjerkestrand at artistene kommer til å tape penger på grunn av MFO. – Under siste styremøte i GRAMO, der både GramArt og MFO er representert, ble det fattet et enstemmig vedtak i denne saken. Altså ingen uenighet. Det følger av norsk lov at vederlaget i GRAMO ikke skal bli redusert på grunn av avgiften til fondet, noe kulturminister Trond Giske i brev til GRAMO bekrefter. Hvis Antonsen/Rudjord hadde engasjert seg med like stor styrke sammen med MFO i stedet for å krangle med oss, ville utøverne fått millioner mer å rutte med, skriver Bjerkestrand i dette innlegget.

MFO i sorg: Gunnar Jess er død

3. februar 2006

Musikernes fellesorganisasjon har lidd et stort og smertelig tap ved Gunnar Jess’ brå og uventede bortgang.

Uff da, Ballade!

17. november 2005

– Det er heldigvis ikke ofte at Ballade.no’s redaksjonelle terskel er så lav — og dermed så problematisk — som 14. november. Men når jeg leser Carl Kristian Johansens artikkel om Kulturrådets tildeling av turnéstøtte til norske artister, melder det seg et behov for å gripe fatt i faktainnholdet, skriver Arnfinn Bjerkestrand i MFO i denne kommentaren.

MFO: – Forsvarsministeren mangler respekt for Stortinget

11. januar 2005

Departement-kutt gjør at militærkorpsene nå må kutte 25 årsverk for å opprettholde konsertvirksomheten. – Forsvarsministeren mangler respekt for Stortingets vedtak om at forsvarets musikk skal opprettholdes, mener forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), Arnfinn Bjerkestrand.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS