Krever vern av norsk folkemusikk

Rådet for folkemusikk og folkedans ønsker norsk tradisjonskultur på UNESCOs liste over immateriell kulturarv.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I 2007 ratifiserte Norge UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Målet er å sikre vern og anerkjennelse for enestående kulturuttrykk av ikke-materiell art.
Norsk kulturråd har bedt om innspill til hvilke kulturuttrykk i Norge som bør nomineres til UNESCO innen 15. februar 2013.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
«Unik og verdifull»
På representantskapsmøtet 1. november vedtok stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) å kreve at staten, ved Norsk kulturråd, fremmer norsk tradisjonsmusikk og -dans blant Norges forslag til UNESCOs lister.
«Norske folkemusikk- og dansetradisjonar med alle sine lokale variantar representerer ein unik og verdfull del av verdas kulturelle mangfald,» lyder begrunnelsen til Rff.
– Vi tenker primært på at en oppføring på UNESCO-listen vil tydeliggjøre verdien av folkemusikk- og folkedansarven, gi økt status, og en påminnelse om at denne er verdifull. Det er en sjanse til å blinke ut viktige kulturuttrykk som samfunnet bør ta vare på, sier rådsleder i Rff Anne Tone Hageland.
Hun mener det er viktig at arbeidet med tradisjonskulturen forankres lokalt.
– Listeføring kan skape stolthet og virke motiverende for kommuner, kulturskoler og ulike lag og sikre økt rekruttering. Vi håper selvfølgelig at det også følger en viss økonomi med, sier Hageland.
Følg Ballade på Twitter
Mener disipliner er utrydningstruet
Ifølge Hageland er det svært viktig at norsk folkemusikk og folkedans ikke videreføres kun gjennom museumsvirksomhet og arkivering, men også sikres en status som levende, immateriell kulturarv.
Hun beskriver flere av disiplinene innen norsk folkedans og folkemusikk som «utrydningstruet».
– Formidling av folkedans og aktiviteten rundt folkedansen er nedadgående. I tillegg er instrumentbyggerkunsten innenfor folkemusikktradisjonen lite formalisert og det finnes ingen formell utdanning på dette feltet i Norge. Det bør være et offentlig ansvar å legge til rette for videreformidling av vår nasjonale kulturarv, sier Hageland.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev