Frist
12/05/2024

Søknad leveres
magne@kalstads.no

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Firma
Åremål
Heltid

Nettside


Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Festivalsjef

Vossa Jazz

Vossa Jazz er ein av Noregs viktigaste jazzfestivalar og skipa til den 50. festivalen i 2023. Me planlegg for 50 år til med ein kvalitetsfestival som er møteplass for nyskaping og tradisjonar – på tvers av generasjonar.

Hovudoppgåva er å planleggje og gjennomføre den årlege festivalen. Det betyr og at hen har eit ansvar for at det vert gjennomført ei rekkje oppgåver gjennom året. Det er svært viktig med gode leiareigenskapar og -erfaring. Av oppgåvene nemner me:

Programmering i tråd med den musikalske profilen med nyskaping og høgt kunstnarleg nivå. Til støtte i dette arbeidet er det etablert eit programråd der Festivalsjefen er kunstnarisk leiar.

Arbeid med finansiering av festivalen er ei viktig arbeidsoppgåve for festivalsjefen. Her inngår mellom anna søknadsarbeid og samarbeid med sponsorar (både større aktørar og lokalt næringsliv).

Dei frivillige medarbeidarane er den viktigaste ressursen Vossa Jazz har. I tillegg til dei som bidreg under festivalen, har Vossa Jazz 15-20 sentrale frivillige i eit festivalråd. Det er avgjerande at festivalens faste stab støtter og samarbeider godt med rådet.

Festivalsjefstillinga er ei 100% stilling på åremål på fire år pluss to år.

Personlege eigenskapar

  • Brenn for å levera gode kunst- og kulturopplevingar
  • Har gode samarbeidsevner
  • Er sjølvstendig og systematisk
  • Har gode kommunikasjonsevner

Kontaktpersoner:

Magne J. Kalstad
Nestleiar i styret
magne@kalstads.no
91 69 18 81

Hilde Magnusson
Styreleiar
41 56 64 50

Slik søker du: Send søknad og CV til styret sin nestleiar på magne@kalstads.no

Om Vossa Jazz

Den musikalske profilen vår femner om jazz, folkemusikk og verdsmusikk. Velkomen til Voss og Vossa Jazz – bygda og festivalen med kvalitet og glimt i auga!

Vossa Jazz vert gjennomført over 3 dagar i palmehelga kvart år og meir enn 200 frivillige er med å lage festival. Det er likevel oppgåver som må gjerast gjennom heile året, og festivalen er avhengig av ein stødig administrasjon. Den faste staben i Vossa Jazz er utgjer 1,9 årsverk. Festivalsjefen er dagleg leiar og kunstnarleg ansvarleg.

Vår daglege leiar sidan 2007, Trude Storheim, har sidan 1. august 2023 hatt permisjon for å vere kultursjef på Voss og har valt å ikkje fornya åremålet i Vossa Jazz.

Og som Voss Herad skriv når dei lyser ut stillingar:

«Livet er meir enn arbeid. På Voss kan du gå på ski om vinteren eller på fjelltur om sommaren, nokon et smalahove, høyrer på jazz eller driv med ekstremsport.»

Les også: Vossa Jazz søker produsent

Frist
12/05/2024

Søknad leveres
magne@kalstads.no

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Firma
Åremål
Heltid

Nettside