Ida Habbestad Foto: Anniken Mohr

Ida Habbestad takker for seg i Ballade

Journalist Aslaug Olette Klausen fungerer som redaktør frem til Guro Kleveland tar over fra desember.

Kalender

10. september går Ida Habbestad inn i stillingen som daglig leder i Norsk komponistforening. Hun har sittet fem år som redaktør i Ballade, og vært tilknyttet nettavisen som journalist siden 2006.

– Jeg har fulgt Ballade i mange år, og er stolt av å ha fått være med på å skape en levedyktig struktur for kritisk og undersøkende musikkjournalistikk i Norge, sier hun.

Habbestad kom inn i redaktørrollen etter at Ballade var nedlagt en kort periode i 2013. En sentral oppgave den gangen var, sammen med det nye styret, å sikre at tidsskriftet fikk en varig og fleksibel nettløsning og stabil finansiering.

– I dag har Ballade flere ben å stå på, med finansiering både fra eierne, annonsører — som i praksis er hele norsk musikkliv —og fra Norsk kulturråd. Etter at vi fikk innvilget driftsstøtte fra Kulturrådet helt på tampen av fjoråret, tenker jeg at målet om stabilitet er nådd, sier Habbestad, som ser frem til at en ny redaktør presenterer nye mål for Ballade.

– Det er fremdeles mye man kan gjøre for at Ballade skal opprettholde og utvikle rollen som premissleverandør av kritisk og undersøkende musikkjournalistikk. Ballade skal dessuten sørge for en bred samtale om ulike musikkuttrykk. Da er det sunt at en ny redaktør får sette sitt preg på innholdet. Tidsskriftet trenger at ulike mennesker former det over tid.

Konstituert redaktør
Mangeårig journalist i Ballade; Aslaug Olette Klausen har fått redaktøransvaret for nettavisen frem til nytilsatt redaktør og daglig leder Guro Kleveland tar over i desember. Klausen var også konstituert redaktør høsten 2016.

– Ballade skal være smal på det brede, og motsatt. Det er en av grunnene til at jeg synes det er særlig spennende å jobbe med musikkjournalistikk akkurat her. En annen grunn er at jeg har hatt gleden av å samarbeide tett med avtroppende redaktør. Det har vært både givende, morsomt og lærerikt, sier Klausen.

Klausen ser frem til redaktøroppgaven de kommende tre månedene. Og understreker at journalistikken heller ikke blir lagt helt på hylla.

– Målet er å levere fra meg en minst like relevant og interessant nettavis for hele musikkfeltet, og alle andre som er opptatt av musikken.

For tips og annet kan Aslaug Olette Klausen kontaktes på:
Epost: aslaugok@gmail.com
Telefon: 93 26 89 89

Kleveland tiltrer 30. november.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Produsent

Stormen bibliotek

Rådgiver Kultur

Moss kommune

Pedagogstilling

Stormen bibliotek

Organist/ menighetsmusiker

Arendal kirkelige fellesråd – Tromøy menighet