Guro Kleveland, redaktør av Ballade (Foto: Foto: Lars Opstad)

Guro Kleveland er ny redaktør i Ballade

Vi er glade for å kunne fortelle at Guro Kleveland er ansatt som ny redaktør og daglig leder for Foreningen Ballade. Hun starter i jobben 30. november 2018.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Guro Kleveland kommer til Ballade fra Kulturtanken der hun har vært sjef for avdelingen kommunikasjon og samfunnskontakt.

Hun tar over et Ballade med stabil drift, gode lesertall og flere nyskapende prosjekter som skaper kritikk og debatt rundt norsk musikkliv. Hun møter stillingen med en rekke visjoner for tidsskriftet:

– Ballade.no er et viktig medium, og skal være en sterk og tydelig aktør på musikkfeltet. Det historisk rike og mangfoldige musikklivet vi har i landet fortjener å bli snakket om, kritisert, debattert, løftet og synliggjort. Ballade kan være både det vinduet og den arenaen, sier Kleveland.

– Jeg vil at Ballade skal være en kanal og en aktør for Hvermannsen og kjenneren, for nye og gamle stemmer, for den lokalt engasjerte og den som retter blikket utover. Vi vil utforske samarbeid med relevante aktører lokalt og nasjonalt, utforske formater og flater Ballade er og kan være på, og vi kan søke å være et medium som bidrar til formidling av musikklivet når norsk kulturliv neste år får stor oppmerksomhet på sentrale, internasjonale arenaer ute i Europa. Jeg vil at Ballade skal være mediet som tar pulsen på musikklivet, og det som får den til å slå hardere. Jeg er veldig glad for tilliten og muligheten, og gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven.

Kleveland har fulgt Ballade fra utsiden og vært en aktiv Ballade-leser siden oppstarten på nett i år 2000. Fra Kulturtanken har hun lang erfaring med kommunikasjon; med å skrive og redigere artikler, kronikker og innlegg til ulike flater og publikasjoner, og med å organisere kommunikasjonsarbeidet i Kulturtanken som en mediekanal for den landsomfattende ordningen Den kulturelle skolesekken.

Som hovedfagsstudent i britisk litteratur ved Universitetet i Bergen tok hun initiativ til og bygget opp det første tidsskriftet ved instituttet, Estragon. Hun var også del av Klassekampens Bergensredaksjon og skrev for ulike tidsskrift.

– Guro Kleveland var en engasjert kultur- og musikkjournalist før hun ble hentet til Rikskonsertene, senere Kulturtanken. Ballade er glad for å få henne tilbake til journalistikken, med all den erfaring som årene på innsiden av det offentlige musikk-Norge har gitt henne, sier styreleder i Ballade, Synne Skouen.

Kleveland er også styreleder i Balansekunst, en ideell forening som jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet.

– Likestilling og mangfold er viktige demokratiske verdier som jeg også vil være opptatt av å fremme som redaktør for Ballade, blant skribentene og kritikerne så vel som i sakene vi løfter, sier hun. – Det er også viktig for meg at min rolle og funksjon i Balansekunst er tydelig – jeg vil ha en åpen agenda mot offentligheten.

Frem til hun er på plass er Aslaug Olette Klausen konstituert redaktør.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev