JM Norway, organisasjonen for ungdom og musikk, fylte 50 år i disse maidager i 2020, i koronapandemiens første måneder. En liten utendørskonsert, kake og en restriksjonsregulert sammenkomst ble det imidlertid rom for. På bildet er fra venstre musikerne Ibou Cissokho og Selma French Bolstad, til høyre leder av JM Norway, Ingunn Sand. (Foto: JM Norway)

Budsjettlekkasje: Økning på 800 000 til JM Norway

Regjeringen vil styrke arbeidet med likestilling og mangfold i kulturlivet, og gir organisasjonen JM Norway en økning på NOK 800 000 i revidert nasjonalbudsjett.

Kalender

Ås jazz – en liten jazzfestival

27/01/2023 Kl. 12:00

Viken

Spins, Trills & Glides: NMK & Alessandra Rombolá

28/01/2023 Kl. 18.00-19.30

Oslo

Taffelmusikk!

28/01/2023 Kl. 20:00

Oslo

Regjeringen legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 torsdag 12. mai. I tråd med regjeringens uttalte mål fra Hurdalsplattformen om å føre en offensiv likestillingspolitikk, blant annet gjennom å styrke arbeidet med likestilling og mangfold i kulturlivet, foreslår regjeringen en økning på NOK 800 000 til organisasjonen JM Norway.

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom – og jobber for å øke deltakelsen i kulturlivet.

– Likestilling og inkludering i kulturlivet er viktig for regjeringa, og vi skal bidra til å bygge ned barrierer for deltakelse og øke tilfanget av talenter fra hele befolkninga. Derfor foreslår vi å øke tilskuddet til JM Norway med 800 000, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Ballade.

De seneste årene har det vært fokus på behovet for økt rekruttering av jenter i musikkbransjen og for å fortsette arbeidet for kjønnslikestilling i musikkfeltet, som også Ballade har skrevet om en rekke ganger (se blant annet artikler under «Relaterte saker» i venstre marg). JM Norway jobber med en rekke prosjekter for å øke deltakelsen i kulturlivet, og står blant annet sammen med AKKS bak prosjektet LOUD! Bandcamp, som bidrar til å rekruttere jenter og ikke-binære og transpersoner i bransjen.

JM Norway har en målsetting om å styrke representasjonen fra jenter, ikke-binære, transpersoner og mennesker med minoritets- og flyktningbakgrunn i kulturlivet generelt og i musikken spesielt. I disse dager for to år siden fylte organisasjonen 50 år. Daglig leder i JM Norway, Ingunn Sand, fortalte Ballade den gangen at organisasjonen i fem tiår har jobbet for at alle barn og unge skal kunne få tilgang til kulturopplevelser og et internasjonalt musikkliv under mottoet «Making a difference through music». Hun nevnte i tillegg til LOUD! spesielt prosjektene MOVE (utvekslings- og kompetanseprogram), folkemusikkleiren ETHNO, Parkert Piano og KulturIntro for unge flyktninger, som alle har til hensikt å fremme musikkforståelse i tillegg til personlig utvikling for barn og unge. – Vi jobber for at alle barn og unge som ønsker det, skal kunne finne seg en plass i kulturlivet, spesielt de som opplever at det er noe som hindrer dem i å få en plass, sa Sand.

I følge Hurdalsplattformen skal regjeringens likestillingspolitikk gjøre at alle blir inkluderte i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet, og at det skal være et spesielt fokus på de kjønnsskeive bransjene.

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev