Bauge fortsetter i stillingen frem til 2022.

Bernt Bauge Foto: Magnus Skrede

Styret for Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien vedtok på styremøte mandag 1. februar enstemmig å tilby Bauge en ny åremålsperiode på seks år fra 1. oktober 2016 til 1. oktober 2022. Bauge tiltrådte nåværende stilling 1. oktober 2010.

Styreleder Egil Herman Sjursen er svært fornøyd med at Bauge fortsetter, og sier i en pressemelding at «Bergen Filharmoniske Orkester har under Bauges ledelse hatt en sterk kunstnerisk, økonomisk og organisatorisk utvikling. Ikke minst har orkesteret benyttet det store 250-års jubileet til å gjennomføre flere fremtidsrettede og varige tiltak, som etablering av det digitale konserthus og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester. Styret ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bauge».

Bauge sier i samme melding at han er svært glad for den fornyede tilliten fra styret.

Publisert:

Del: