Schous-kvartalet

Oslo musikkråd støtter Schous-utbyggingen

I et åpent brev til byrådsleder Erling Lae, signaliserer Oslo Musikkråd sin støtte til kultur-utbyggingen av Schaus-kvartalet: – Oslo Musikkråd ser svært positivt på en eventuell samlokalisering i Schouskvartalet med Opplevelsessenter for pop og rock, Nasjonal folkemusikkscene, Bårdar, Oslo kommunale kulturskole, og andre relaterte aktører. Lokaliseringen åpner for samarbeid med aktører som den Kulturelle skolesekken/Oslo kommune, bydel Grünerløkka, X-ray, Dancing Youth og en rekke andre musikkaktører og institusjoner, skriver Vørterhusprosjektets Bjørn Boge og Oslo Musikkråds Britta Samuelsen.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Åpent brev til byrådsleder Erling Lae, med kopier til Norsk kulturråd og Kultur- og kirkedapartementet:

Vørterhuset og kulturkvartalet Schous

Vi viser til tidligere korrespondanse, møter og vår søknad av 25.4.2005.vedrørende Vørterhusprosjektet.

Som paraplyorganisasjon og studieforbund for Oslos musikkliv, har Oslo Musikkråd(OMR) i lengre tid arbeidet med øveromsituasjonen for musikklivet i Oslo.

OMR fikk i 4.3.2004 forespørsel fra Oslo kommune om å bistå med kartlegging av behovet for øvingslokaler i hovedstaden. Hovedkonklusjonen var at Oslo kommune til en viss grad dekker behovet for brukere under 18 år gjennom tiltak som Stovner Rockefabrikk og andre liknende kommunale tiltak, – men at situasjonen for brukere over 18 år er fullstendig uakseptabel. Disse funnene samsvarer med tilsvarende kartlegginger som tidligere er gjennomført av den statlige Musikkverkstedordningen.

Som et svar på dette behovet har Oslo Musikkråd engasjert seg i prosjektet Vørterhuset.

Vørterhuset i nordenden av Schouskvartalet har bygningsmessige kvaliteter som skal til for å bygge nærmere 50 nye øvingsrom for Oslo og Norges musikkliv. Vørterhuset vil kunne bli en modell for drifting og organisering av øvingsrom for musikk for alle sjangere.

Musikkverkstedordningen (MVO) har bevilget 1 million kroner til prosjektet. MVO har de siste årene hatt et særskilt fokus på utvikling av øvingslokaler i de store byene i Norge, og ser positivt på initiativ som Vørterhus- prosjektet.
Forprosjektet har dokumentert sammenfallende behov for øvingslokaler for de aller fleste musikalske sjangere. Dette samsvarer med konklusjonene i ”Musikkliv og musikkpolitikk – en utredning om musikkensemblene i Norge”. Jørgen Langdalen. Norsk kulturråd 2002.

Kulturkvartalet Schous

Oslo Musikkråd ser svært positivt på en eventuell samlokalisering i Schouskvartalet med Opplevelsessenter for pop og rock, Nasjonal folkemusikkscene, Bårdar, Oslo kommunale kulturskole, og andre relaterte aktører. Lokaliseringen åpner for samarbeid med aktører som den Kulturelle skolesekken/Oslo kommune, bydel Grünerløkka, X-ray, Dancing Youth og en rekke andre musikkaktører og institusjoner.
Potensialet for synergieffekter er enormt. Kulturkvartalet Schous vil kunne gi et tilbud til hele befolkningen, uavhengig av alder, etnisitet og musikksjanger. Det er kombinasjonen av de ulike funksjonene og fasilitetene i kvartalet som gjør dette mulig. Det er nærliggende å trekke en parallell til flerbruksanlegg for idrett.

En viktig brikke i kulturkvartal visjonen er uteområdet, hjertet i kvartalet. Det bør legges til rette for musikkaktiviteter og folkeliv. Dette blir et område hvor publikum kommer for å ha en hyggelig dag/kveld og brukerne vil nyte godt av et inspirerende og åpent miljø.

Oslo Musikkråd får stadig henvendelser fra byens kor- og orkestermiljø, som trenger konsertlokaler. Her vil Riksscene for folkemusikk og folkedans være et glimrende alternativ til de lokaler som pr. i dag er tilgjengelig. Besøkende på Opplevelsessenteret vil kunne møte artister som øver på Vørterhuset i levende live på området. Oslo Kunst og kulturskole har en unik mulighet til å rekruttere lærekrefter fra miljøet rundt Vørterhuset.

I samme kvartal vil man da få konsertlokaler, øvelokaler, konferanselokaler, opplevelseslokaler, musikkutstyr, instruktører og elever. Potensialet for synergieffekter er enormt. Vi vil trekke fram ett par momenter vi mener er viktig for en god realisering av kulturkvartal visjonen.

Samlokalisering av de ulike administrasjonene kan gi gode muligheter for lavere administrasjonskostnader og gode muligheter for samarbeide mellom de ulike aktørene.

Kulturkvartalet Schous har alle muligheter til å bli en kulturell smeltedigel, og vil representere et formidabelt løft for Oslos musikkliv gjennom samlokalisering av beslektede aktiviteter.

Med vennlig hilsen

Oslo musikkråd
Britta Samuelsen(sign)
Daglig leder/studierektor

Vørterhusprosjektet
Bjørn Boge(sign)
Prosjektleder

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev