Frist
03/06/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Stiftelse
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

BNO er et av landets mest spennende scenekunstinstitusjoner lokalisert i Grieghallen i Bergen og har siden etableringen begeistret og engasjert et stort publikum. Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får tilgang til opera av høy kvalitet.

BNO er en prosjektorganisasjon og samarbeider med kunstnere fra hele verden. Vi produserer et bredt spekter av kvalitetsforestillinger og har flere arrangementer i løpet av året i tillegg til forestillingene. Arbeidet er fleksibelt, og du vil få en stor innvirkning på din egen arbeidsplass. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

BNO har offentlige søkerlister etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk og du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist er 3. juni 2024 og vi planlegger intervju i uke 24.

 Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Inspisient

Bergen Nasjonale Opera

Bergen Nasjonale Opera søker inspisient i fast 100 % stilling fra høsten 2024

Du vil i hovedsak bli tillagt ansvaret som inspisient for våre produksjoner på hovedscenen i Grieghallen og det forventes at du er aktivt med i både planlegging og avvikling av arrangementene. I tillegg vil stillingen bli tillagt et koordineringsansvar for andre mindre arrangementer i regi av BNO. Stillingen er en del av produksjonsavdelingen og du vil rapportere til produksjonssjef.

Arbeidsoppgavene dine vil bl.a. være:

 • I samarbeid med kunstnerisk team planlegge og lede den daglige og ukentlige fremdriften av prøvene, og sørge for at denne skjer innenfor de oppsatte rammer for produksjonen.
 • Avvikle forestillingen etter avtalte premisser, og påse at forestillingen beholder sin kunstneriske og tekniske kvalitet i samarbeid med kunstneriske -og tekniske ansvarlige.
 • Budsjettkontroll i samarbeid med produksjonssjef.
 • Kommunikasjon med og oppfølging av alle medvirkende i produksjonene, både internt og eksternt.
 • Sørge for at all nødvendig rapportering og dokumentasjon er ferdigstilt etter avsluttet produksjon.
 • Påse at HMS rutiner blir overholdt.

Vi søker deg som har disse kvalifikasjonene:

 • Gode note- og musikkunnskaper.
 • Minimum 5 års erfaring som inspisient for opera eller relevant scenekunstproduksjon.
 • Høyere utdanning innen musikk eller kulturledelse er en fordel, men relevant erfaring innen kultursektoren kan erstatte dette.
 • Flytende i både skriftlig og muntlig engelsk.
 • Gode kunnskaper om kontorstøttesystemer som bl.a. Microsoft365
 • Selvstendig, strukturert og analytisk i en hektisk hverdag.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med en positiv holdning.
 • Teaterteknisk forståelse.
 • Førerkort klasse B

Spørsmål om stillingen:

Odd Halstensen
Produksjonssjef
Mobil: 90 72 75 08

Frist
03/06/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Stiftelse
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

BNO er et av landets mest spennende scenekunstinstitusjoner lokalisert i Grieghallen i Bergen og har siden etableringen begeistret og engasjert et stort publikum. Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får tilgang til opera av høy kvalitet.

BNO er en prosjektorganisasjon og samarbeider med kunstnere fra hele verden. Vi produserer et bredt spekter av kvalitetsforestillinger og har flere arrangementer i løpet av året i tillegg til forestillingene. Arbeidet er fleksibelt, og du vil få en stor innvirkning på din egen arbeidsplass. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

BNO har offentlige søkerlister etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk og du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist er 3. juni 2024 og vi planlegger intervju i uke 24.