Schous-senteret, fasaden

Kommunen finansierer 40% av popsenter på Grünerløkka

Oslo kommune lover å finansiere 40% av driften – hvis det nasjonale museet og opplevelsessenteret for pop og rock legges til oslo. Dette kom frem i byrådets forslag til budsjett for 2006, som ble offentliggjort nylig. Kommunen vil også arbeide for å få staten til å ta seg av de resterende 60 prosentene, skriver initiativtaker til Oslo-alternativet, Svein Bjørge, i dette innlegget til Ballade: – Med Oslo kommunes lovnader om å bidra med 40% av driftskostnadene til senteret, så bør denne lokaliseringssaken nå ha funnet sin endelige løsning, mener Bjørge.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Av Svein Bjørge, prosjekt- og styreleder for Osloalternativet/Grünerløkka

I forslag til budsjett for 2006 og økonomiplan for 2006 til 2009, kommer byrådet med følgende gledelige lovnader:

1. Innledning og sammendrag, s 3

  ”Byrådet vil arbeide for etableringen av et nytt kulturkvartal i det gamle bryggeriet Schous på Grünerløkka, med blant annet de nasjonale institusjonene Opplevelsessenter for pop og rock og Nasjonal folkemusikkscene samt øvingslokaler for musikk”.

5. Næring og kultur, s 1 og 23

  ”Byrådet vil bidra til å utvikle Schouskvartalet til et nytt kulturkvartal, og legge
  forholdene til rette for nasjonalt museum for pop og rock og folkemusikkscene, samt
  senter for øvingslokaler.”

  ”Bystyret har i vedtak av 16.03.2005 sak 76 bedt byrådet arbeide for
  lokaliseringsalternativet i Schouskvartalet for museum/opplevelsessenter for pop og
  rock. Under forutsetning av at staten vedtar lokalisering i Oslo, vil Oslo kommune
  medvirke til å etablere pop- og rockmuseum/senter med 60/40% driftsfinansiering
  henholdsvis stat og kommune.”

   Med disse lovnadene fra Oslo kommune og det konkrete tilbudet om en 60/40 fordeling på driftsfinansieringen, så føler vi nå at plasseringen av det Nasjonale senteret for norsk populærmusikk har tatt et meget langt skritt nærmere en lokalisering til Oslo.

   Det er også viktig for helheten at kommunen signaliserer så klart at de ønsker å satse tungt på utviklingen av hele Schous-kvartalet som et kulturkvartal i årene fremover. Et kulturkvartal som ferdig utviklet vil være ett av de største og mest innholdsrike i hele Norden.

   * Allerede i 2006-budsjettet er det avsatt 3 mill. til Musikk- og Kulturskolen, som også vil inngå i et samarbeid Bårdar Danseskole.

   *
   Riksscenen for folkemusikk og folkedans er foreslått å bygges i direkte tilslutning til det nasjonale senteret for norsk populærmusikk for på den måten få et direkte og tett samarbeid mellom de to institusjonene.

   * Kommunen lover også å bidra til å realisere et senter for øvingslokaler,Vørterhuset, vegg-i-vegg med senteret for norsk populærmusikk og Riksscene for folkemusikk. Dette vil være nye, helt moderne øvingslokaler tilpasset alle musikkgenre og vil kunne ha 1000 brukere. Lokalene vil kunne brukes av alt fra helt ferske band til store internasjonale stjerner som trenger øvingslokaler når de gjør konserter i Norge.

   Kommunen regulerte tidligere i år hele kvartalet for kulturformål, og dialogen mellom kommunen, staten og utleier KLP Eiendom (Kommunenes LandsPensjonskasse) er produktiv og målrettet.

    Dette er altså bare starten på utviklingen av et kulturkvartal som vil ha stor nasjonal betydning og som vil ha en konsentrasjon av kulturaktører som vil være helt unik i Norge, og trolig i hele Norden.

    Med populærmusikkulturens store påvirkningskraft på de andre kulturuttrykkene vil det være helt meningsløst og direkte ulogisk om Stortinget skulle velge å ta senteret for norsk populærmusikk ut av denne næringsklyngen.

    Det vil være å ta en av de viktigste bærebjelkene ut av et kulturkvartal som vil kunne få stor betydning for Norge som en kulturnasjon.

     Samtidig må man tillegge at plasseringen av det nasjonale senteret for populærmusikk i Schous-kvartalet er den klart rimeligste løsningen av de alternativene som er lagt frem for Kulturdepartementet. Hovedårsaken er at man flytter inn i allerede eksisterende, nyoppussede lokaler (tidligere BI). I tillegg til betydelige økonomiske besparelser i samarbeidet med de andre aktørene, og konsolideringen med Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

      Med Oslo kommunes lovnader om å bidra med 40% av driftskostnadene til senteret, så bør denne lokaliseringssaken nå ha funnet sin endelige løsning.

      Stillinger

      Markedskoordinator

      Det Norske Blåseensemble (DNBE)

      Forretningsutvikler

      Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

      Førsteamanuensis i fløyte

      Norges musikkhøgskole

      Førsteamanuensis i klarinett

      Norges musikkhøgskole

      Kantor

      Ulstein kyrkjelege fellesråd

      Hold deg oppdatert

      Meld deg på vårt nyhetsbrev