Magnus Stay Vyrje

Knusende dom: Napster.no vant andre runde i rettssalen

Frank Allan Bruvik, som sto bak det omstridte nettstedet Napster.no, vant onsdag en knusende seier over platebransjen. Bruvik tapte opprinnelig saken i Sør-Gudbrandsdalen Tingrett, men er i Eidivating lagmannsrett nå enstemmig frifunnet for platebransjens omfangsrike erstatningskrav som følge av påstått ulovlig tilgjengeliggjøring av mp3-musikk. – Dommen er en seier for ytringsfriheten og brukerne av nettet, sier Bruviks advokat, Magnus Stray Vyrje, som også mener at platebransjen bare har båret ved til eget bål i denne saken. TONO kaller dommen for «oppsiktsvekkende og gal», og mener i tilllegg at den er «i strid med vest-europeisk rettspraksis».

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Arvid Skancke-Knutsen

Kjernen i saken er at Frank Bruvik i 2001 lanserte nettstedet Napster.no, der det bl.a. var opprettet lenker til ulovlige musikkfiler som var lagt ut av andre på Internett. Dette var årsaken at fire av Norges største plateselskaper – nærmere bestemt EMI, BMG, Sony og Universal, samt TONO, IFPI, Antipiratgruppen og Nordic Copyright Bureau, gikk til sak mot nettstedet. Saksøkerne ønsket å få en erstatning på drøyt en halv million kroner av Bruvik, for det de mente var ulovlig fremføring av beskyttet materiale, altså et brudd på åndsverkslovens paragraf 55.

Saken kom i januar 2003 opp for Sør-Gudbrandsdalen Tingrett, som avgjorde at Bruvik måtte betale et beløp på til sammen 100 000 kroner til de åtte saksøkerne, samtidig som Bruvik ble frifunnet på punktet om ansvar for den enkelte brukers nedlasting. Nå har den prinsipielt viktige saken vært gjennom en ny runde i rettsvesenet, med et dramatisk annerledes utfall for de involverte partene.

Mens tingretten mente at lenkingen på Napster.no innebar såkalt «tilgjengeliggjøring ved fremføring», slo Eidsivating lagmannsrett onsdag fast at Bruvik ikke selv hadde en opphavsrettslig relevant rådighet over verket, «som allerede var tilgjengeliggjort ved fremføring av opplaster. Opplasterens straffbare handling ble ansett avsluttet i det verket var lagt ut på Internett, slik at «lenkeren» heller ikke kunne anses for å ha medvirket til denne. Det er da ikke grunnlag for erstatningsansvar», heter det på domstolens egne nettsteder.

Med andre ord ble Napster.no og Frank Bruvik blankt frifunnet i ankesaken, og dermed frikjent for anklagen om å krenke musikkbransjens rettigheter.

— Dommen er en seier for ytringsfriheten og brukerne av nettet. Dette fordi lagmannsretten avviser opphavsrettslig pekeransvar, dvs at man skal være nødt til å innhente samtykke fra den eller de man lenker til. Slik lagmannsretten korrekt vurderer, er dette en type henvisninger som rettighetshaverne ikke kan reservere seg mot, sier advokat Magnus Stay Vyrje, som har forsvart Bruvik i begge rundene i rettssystemet.

– I tingretten ble min klient også frifunnet for medvirkning til ulovlig nedlasting. Dette fordi tingretten gav ham medhold i at det etter norsk rett ikke gjelder noe krav om lovlig kopieringrunnlag. Og her var tingrettsdommen såvidt overbevisende at rettighetshaverne avstod fra å anke, fortsetter Vyrje, og legger til:

— Platebransjen har derfor ved dette søksmålet ikke oppnådd annet enn å bære ved til eget bål. Dette fordi de to rettsavgjørelsene både legitimerer den omfangrike nedlasting av musikk som idag skjer via såkalte fildelingsnett, og det å lenke til slik musikk via opplagstavler og søkemotorer. Det er selvsagt mulig at slik lenking kan rammes av markedsføringsloven, men her var platebransjen så vidt klossete at rettsgrunnlaget ble avskåret av Høyesterett.

TONO er naturligvis skuffet over gårsdagens avgjørelse, og har i dag lagt ut en kommentar med tittelen «Gal dom i Napster-saken» på sine nettsider. «Dommen er oppsiktsvekkende og i strid med vest-europeisk rettspraksis», heter det videre.

— Sakens prinsipielt viktige spørsmål er om Bruvik har gjort noe ulovlig ved å legge ut musikk, når han selv ikke hadde liggende lagret den musikken han tilbød. Kopieringstjenesten på www.napster.no var nemlig bygd opp ved hjelp av pekere, eller linker, til MP3-filer lagret andre steder på Internett, skriver TONO, som mener at lagmannsrettens avgjørelse er «overraskende».

— Her ser det ut til at lagmannsretten har snublet. Dommen er i strid med klar vest-europeisk rettspraksis, eksempelvis svensk Høyesterett, og vil høyst sannsynlig bli anket, uttaler advokat Anders Mediaas Wagle i Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, som representerer TONO, NCB og plateselskapene EMI, Universal, Sony og BMG.

— Det vil om kort tid tre i kraft nye bestemmelser i loven som gjør det straffbart å laste ned ulovlig musikk fra nettet. Da er problemet løst. Dessuten er det allerede i dag slik at lenking rammes av andre regler enn de lagmannsretten har behandlet. Dommen innebærer derfor ikke at det Bruvik har gjort er lovlig, hevder Wagle.

Magnus Stray Vyrje har naturlig nok et nokså annet syn på saken:

— Som prosessfullmektig for Napster.no i begge instanser, er jeg ikke overrasket over sakenes utfall. Det som overrasker, er den kynisme som ligger til grunn for platebransjens stadige forsøk på å utvide grunnlaget for egne rettigheter via omfangsrike erstatningssøksmål mot økonomisk ressursvake enkeltpersoner.

Frank Bruvik, som i dag er student, var svært glad for frikjennelsen, og kom med følgende uttalelse til Digi.no:

– Jeg er veldig fornøyd. Vi har endelig fått gjennomslag for det vi argumenterte for hele tiden, nemlig at det ikke er ulovlig å ha pekere til musikk andre steder på nettet. Musikkbransjen hevder jeg har «fremført musikk», men det har jeg ikke. Jeg har ikke lagt ut musikk via min egen server.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.