Per Ole Hagen 2002

Hit40 – viktig for hvem?

Christian Jebsen har mange interessante, og ikke minst balanserte synspunkter på debatten om Hit40 i sitt innlegg her på ballade.no. Det er både hyggelig og interessant at han kommer med støtteerklæringer til NRK P1 i denne debatten, spesielt med tanke på at hans tidligere arbeidsgiver, Radio 1, er en av de stasjonene som kommer best ut av Hit40s noe spesielle vektesystem, skriver P1-musikksjef Per Ole Hagen i dette innlegget til Ballade.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Per Ole Hagen, musikksjef, NRKs Radio P1:

For oss i NRK P1 er Hit40 i utgangspunktet en uinteressant liste. Spesielt når den er en konstruksjon som ikke tar høyde for den virkeligheten den gir seg ut for å beskrive. Jeg synes også det er synd for Dagbladet at de skal ha en liste som ikke er troverdig, såpass respekt har jeg for Dagbladet som kulturavis at jeg unner dem bedre.
NRK P1 er i utgangspunktet ingen part i saken, og for så vidt kan jo lista lages nøyaktig slik som GGF ønsker. Men det er et problem for oss i NRK at lista blir brukt som sannhetsvitne på at norsk radio, P1 inkludert, ikke spiller norsk musikk. Når vi får både direkte og indirekte kritikk, og vi bevislig spiller mest norsk musikk av alle gjennom hele uka, får vi en grunn til å reagere. Da blir vi faktisk mot vår vilje en part, og det er dette hele saken dreier seg om.

Det var nyttig å se at Mads Nilsson i sitt innlegg på ballade.no bekrefter at NRK P1s eldre lyttere ikke er verdt noe i Hit40-sammenheng. Opprinnelig var forslaget fra GGF å kutte alle lyttere over 60 år, men dette ble moderert til 70. Men å påstå at dette jevnes ut ved at «denne vekten blir tillagt P3 og P4», er jo knapt egnet til å berolige noen som helst, kanskje bortsett fra P4.

Det blir også fremstilt slik at å justere lokalradio opp fra «skarve» 15 til 20% ikke gir noe betydelig utslag». Uansett hvordan man forsøker å sukre dette, er det nå en justering på 33%, noe som i mitt hode er en ganske substansiell oppjustering. Og når de lokalradioene er de som «i størst grad følger plateselskapenes markedsplaner», for å sitere en promotionmedarbeider på by:Larm i Stavanger, blir jo bildet enda tydeligere.

Christian Jebsen har et annet godt poeng i at oppslutning kanskje heller ikke er det beste grunnlaget for vektingen. I radiosammenheng måler vi også markedsandelen av den samlede lyttetiden, og med en slik målemetode hadde skjevheten i P1s favør vært enda sterkere. P1s markedsandel ligger et sted mellom 45 og 50%, mens P4 ligger litt over oppslutningsprosen-ten i markedsandel. Lokalradio ligger lavere enn oppslutningsprosenten, et sted mellom 10 og 15% i markedsandel.

Hvis du lytter på en stasjon i over tre timer, som er NRK P1s gjennomsnittlige lyttetid pr. dag, har du større sjanse til å høre en eller flere listede låter enn om du hører to timer på kanalen, som er snittet for lokalradio. Men det skal vel ikke mye intelligens til å forstå at det ikke vil være i GGFs interesse å endre vektingen fra oppslutning til markedsandel, slik de selv fremstiller saken?
Mitt forslag til GGF er å vekte lista etter reell oppslutning, alle lyttere inkludert. Dessuten må monitorering av singelspor og samme låt hentet fra album slås sammen, slik at lista reflekterer hvor mange ganger Mysteriet deg blir spilt, og ikke hvor mange ganger singelversjonen av samme låt blir spilt. Da vil all kritikk fra oss i NRK forstumme, og muligens vil norsk musikk som er spilt på Norges største radiostasjon vises noe bedre på lista.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette skal være et problem, men ti år i denne jobben har gitt meg mange rare overraskelser allerede, så lite forbauser meg når det gjelder ønsket om å beskrive virkeligheten sett fra GGF.

Vi kan i hvert fall glede oss over at VG-lista Topp 40 etter jul vil registrere salg også utenfor faghandelen. Det er ikke mange år siden Sæmund Fiskvik på by:Larm i Trondheim fnysende avviste dette, og harselerte over tanken på at bensinstasjons-ansat-te skulle sitte og dra lyspennen flere ganger over strekkodene på plater de likte godt for å få dem opp på lista.

Per Ole Hagen

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev