Sæmund Fiskvik

IFPI om privatkopiering og kopisperrer

Selv om Napster-saken handler om ansvar rundt kopiering, lenking og avspilling av musikk som ligger på internett, har IFPI-sjefen tidligere uttalt at han ser på privatkopieringen som et større problem enn piratkopieringen. Betyr dette at IFPI ønsker å umuliggjøre det som i dag er lovlig kopiering, nemlig å lage dubletter av sine egne lovlig kjøpte plater til privat bruk? Sæmund Fiskvik svarer i denne fortsettelsen av Ballades intervju.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

— Her er det noen som har misforstått kraftig. Jeg har aldri sagt at jeg vil hindre folk i å kopiere til eget bruk, det jeg har sagt, er at den utstrakte kopieringen til harddisk, som ofte medfører at musikken havner på Internett, har løpt løpsk. Jeg liker for så vidt ikke at folk kopierer musikk i det hele tatt, men den genuint private kopieringen ser vi på som lite problematisk., selv om det er opplagt at vi taper omsetning på den også. Det er langt derfra til å «ønske å umuliggjøre», som var den formuleringen du brukte. Vi ønsker i stedet å bruke ressurser på tekniske sperrer, som vil hindre den løpske kopiering til harddisk.

Men vil ikke dette også hindre folk fra å lage kopier til eget bruk?

— Nei, men kan fremdeles brenne CD-ene på vanlig måte, så sånn sett opprettholdes den tradisjonelle adgangen til å kopiere lovlig til eget bruk. IFPI ønsker ikke å gå den fundamentalistiske veien det er å forsøke å forby den tradisjonelt lovlige kopieringen også, her vil vi i stedet gå inn for en kompensasjonsordning.

Tidligere har det kommet til uttrykk i dagspressen at FONO og IFPI har hatt ulike syn på hvordan man skulle få bukt med den ulovlige kopieringen – IFPI ville satse på kopisperrer, mens FONO ville ha kompensasjon i form av en avgift på platene. Har dere IFPI bestemt seg for en «ja takk, begge deler» -holdning?

— IFPI har ønsket begge deler lenge, så det er ikke noe nytt. Jeg har vært i samtaler med Fonos formann Larry Bringsjord, og vi er enige om kompensasjonsspørsmålet. Jeg tror heller ikke Bringsjord kommer til å ta det ille opp om jeg sier at vi nok kommer til å bli svært enige også hva kopisperrer angår, sier Fiskvik.

Hvordan forholder IFPI seg til at kopisperrene ødelegger avspillingsutstyr som DVD-spillere og datamaskiner?

— Dette er så langt jeg kan se, kun løse påstander. Jeg har ikke sett noen dokumentasjon på at utstyr har blitt ødelagt, og har ikke hørt at plateselskapene har mottatt noen dokumenterte klager på dette. Min mening er at det er et langt større problem at kopisperrene er for lette å gå rundt.

Men det har jo vært saker oppe i media hvor det har kommet klart frem at både DVD-spillere og en spiller ny Apple Imac-maskin har blitt ødelagt av kopisperrene, fordi disse platene egentlig ikke er CD-plater lenger, men tilhører et annet format?

— Dette har jeg som sagt ikke sett noen dokumentasjon på. Men om så er tilfellet, er det viktig å presisere at IFPI ikke har noen kopisperrer, disse kjøpes av plateselskapene fra de leverandørene de velger selv. Om noen mener at de har fått utstyret sitt ødelagt av en kopieringbeskyttet plate, vil jeg oppfordre vedkommende til å saksøke det aktuelle plateselskepet, så får vi se om påstandene holder i retten. Slik jeg ser det, er dette et typisk tilfelle av fjæra som ble til fem høns.

Mens man er inne på beviser – hvordan beviser men at folk som laster ned filer, ville ha kjøpt produktene? Hvilket statistisk materiale benytter man seg av her?

Det har vært gjort flere undersøkelser, blant annet en ganske nylig av MMI for Norwaco. Endelig bevis kan ingen ha, så dette havner på en estimering om hva som ville skje om det ble kopiert mindre. Et 1 til 1-forhold blir umulig å bevise, så prosentandelen vil nok ingen bli enige om. Men vi er sikre på et betydelig økt salg ved mindre kopiering.

Har du forståelse for argumentet om at musikkinteresserte bruker musikken på internett som en slags lyttestasjon, for så å senere kjøpe den musikken de liker. Mange mener jo at dette fører til en større spredning, og dermed høyere omsetning av musikk?

— Jeg har forstålese for argumentet, og effekten finnes sikkert for noen, men jeg har ikke forståelse for at folk ulovlig laster ned musikk fra nettet. Det er tyveri av åndsverk og uakseptablet uansett.

Undertegnede har selv vært rundt på nettsidene til mange plateselskaper, og det er svært liten mulighet til å lytte på musikk via streaming fra selskapenes egne sider – tror du den ulovlige kopieringen av musikk vil gå ned dersom plateselskapene blir mer offensive mot nettbrukerne, og gjør det lettere for folk å forhåndslytte til musikk i lovlige former?

— Ja, jeg tror det kan bidra til en klar nedgang i den ulovlige kopieringen. IFPI jobber akkurat nå med en løsning der lytterne til NRK antakeligvis vil kunne lytte til repriser på en del programmer «on demand», det vil si i streamet format. NRK er svært interesserte i dette, og vi er i en positiv dialog med radiosjef Nils Heldal i forhold til løsninger vi kan benyttefor å realisere dette. Ellers tror jeg smaksprøvelyttingen i lovlige formater er noe som kommer mer og mer.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev