Norges Rytmiske Ungdomskor skal løfte ensemblesang innen rytmisk musikk.

Anja Skybakmoen er en av de musikalske lederne for Norges Rytmiske Ungdomskor, © Maria Gossé

Det handler mye om sang for tiden, med debatter, demonstrasjoner og tiltak knyttet til sang i skolenes læreplaner. Samtidig – uavhengig av tidens engasjement for sang – jobber Ung i kor med å lansere et nytt nasjonalt prosjektkor for ungdom mellom 17 og 26 år fra hele landet til Norges Rytmiske Ungdomskor.

Hva er bakgrunnen for at Ung i kor ønsker å sette i gang et rytmisk ungdomskor?
– Vi vil skape en arena for unge sangere som vil lære mer om og drive med ensemblesang innen rytmisk sjanger på høyt nivå, sier Marius Solevågseide fra organisasjonen Ung i kor.

– Ung i kor har siden slutten av 80-tallet drevet Norges Ungdomskor, som er forankret i den klassiske kortradisjonen, forteller han. – Vi ønsker å skape det samme for den rytmiske sjangeren, der kortradisjonen ikke står like sterkt. Dette vil være det første nasjonale prosjektkoret som tar sikte på å bare drive med rytmisk musikk.

– Behovet for å ofte måtte forklare hva rytmisk ensemblesang/kor er, gjerne med utgangspunkt i hva klassisk kortradisjon er, sier kanskje også noe om behovet for flere slike prosjekt, sier Solevågseide.

Inga Sandve, styreleder i Ung i kor, er opptatt av å synliggjøre og speile hele sangfeltet, uavhengig av sjanger.

Inga Sandve, styreleder Ung i kor, © Bjørnar Solberg

– Vi vil vise at det er rom for å drive med rytmisk ensemblesang på høyt nivå i Norge. Det fins mange dyktige sangere og korledere i Norge innen rytmisk musikk, og vi vil løfte frem disse. Vi ønsker å speile hele vår medlemsmasse, våre dirigenter og musikken de synger i alle tilbudene våre, sier hun.

Hvem ønsker dere å nå ut til?
– Det finnes mange dyktige unge sangere i Norge, sier Marius Solevågseide.
– Noen synger i kor, men det er også mange som ikke naturlig trekker mot det å synge i kor – vi ønsker å nå alle mellom 17 og 26 år, med god stemmekontroll og gehør, som har lyst til å utforske ulike sjangre, er glad i å øve, og som vil synge i et nasjonalt, rytmisk ensemble.

Benedikte Kruse er en av de musikalske lederne for Norges Rytmiske Ungdomskor, © Privat

Norges Rytmiske Ungdomskor skal det første året synge rytmiske folketoner fra Norge, melder Ung i kor. Melodien og tekstene vil stå i sentrum, men innpakningen blir ny. Folketonene blir arrangert med utgangspunkt i jazz, pop, latin, impro og andre sjangre. Musikalske ledere for koret er Anja Eline Skybakmoen og Benedikte Kruse. Frist for påmelding er 14. juli.

Publisert:

Del: