Frist
12/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

I Nidaros domkirkes menighet tjenestegjør 4 prester, klokker, diakon, kirketjenere, kirkeverter og kommunikasjonsrådgiver. Virksomheten administreres av daglig leder som er musikernes nærmeste overordnet. Jentekoret administreres av en halv stilling og har repetitør og sangpedagoger knyttet til koret. Til kirkemusikkvirksomheten for øvrig og produksjon av konserter er det knyttet 1,5 stilling musikkprodusent.

Menigheten har 7 kor: Nidarosdomens oratoriekor, Nidaros domkor, Nidarosdomens jentekor, Nidarosdomens guttekor, Schola Santae Sunnivae og Trondheim Vokalensemble (profesjonelt) og Fruens kor.

I tillegg til dirigent for jentekoret er det tre heltids stillinger som domkantor, hvorav én dirigerer Nidarosdomens oratoriekor, Nidaros domkor og Trondheim Vokalensemble. Både Nidarosdomens guttekor og Schola Santae Sunniva har egne dirigenter.

Dirigenten har et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen. Musikkmøtet er et internt koordinerende forum for planlegging og samordning av den kirkemusikalske virksomheten samt informasjonsutveksling mellom daglig leder, domkantorer, dirigenter og musikkprodusenter. I tillegg deltar dirigenten på styremøter i koret, koordineringsmøter og tverrfaglige møter etter behov.

I Nidaros domkirke feires høymesse og kveldsmesse hver søndag og orgelmeditasjoner hver lørdag. Det er jevnlig vielser og dåpsgudstjenester, det er gudstjenester på alle helligdager, samt av og til begravelser. I tillegg til egne konserter, leies kirken ut. Nidaros domkirke har som kirke og samfunnsaktør et nært samarbeid med øvrige samfunnsinstitusjoner, bla Olavsfest, NTNU, TSO, Kirkens Bymisjon, Kammermusikkfestivalen, Trøndelag teater m.fl.Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dirigent

Nidarosdomens jentekor

Er du den neste dirigenten for et av Norges fremste jentekor?

Nidarosdomens jentekor består av ca. 80 sangere i alderen 10-20 år i Nidaros domkirke, Trondheims kulturelle og historiske hjerte. Den nye dirigenten vil ha muligheten til å videreutvikle et av Norges fremste jentekor, kjent for utsøkt musikalitet, innovativ programmering og internasjonal anerkjennelse.

Korets visjon om å skape opplevelser fra hjerte til hjerte legger grunnlaget for det musikalske og pedagogiske arbeidet hvor et høyt aktivitetsnivå og høy kunstnerisk kvalitet balanseres med det sosiale aspektet og personlig utvikling. Koret opptrer jevnlig i Domkirkens gudstjenesteliv, og gjør konsertproduksjoner med profesjonelle artister og musikere, inkludert Trondheim Symfoniorkester, Trondheimsolistene og flere internasjonale og nasjonale aktører. Jentekorets utgivelser har både vunnet og blitt nominert til Grammy-priser.

Som tilknyttet Nidaros domkirke er koret stolte bærere av en tusenårig kirkemusikalsk tradisjon. Nidarosdomens jentekor er en godt etablert og drevet institusjon, som gir sine sangere en mulighet til å utvikle seg både musikalsk og personlig.

Disse arbeidsoppgavene vil ligge i din stilling:

 • Hovedarbeidet er et kunstnerisk og pedagogisk arbeid. Du har erfaring og engasjement for musikalsk og personlig utvikling for barn og unge. Dette står sentralt og er helt nødvendig for at du skal kunne trives i jobben.
 • Kunstnerisk ledelse og dirigent for Nidarosdomens jentekor
 • Liturgisk medvirkning ved menighetens faste og ekstraordinære gudstjenester
 • Ansvar for korets sammensetning, størrelse, kunstneriske profil og programvalg
 • Rekruttere nye sangere og gjennomføre prøvesang
 • Ukentlige korøvelser
 • Arrangere konserter og andre produksjoner
 • Deltakelse på møter bl.a. i jentekorets styre, innen musikkvirksomheten, koordineringsmøter og tverrfaglige møter i Nidaros domkirkes menighet.
 • Musikkfaglig godkjenning av korets repetitør, sangpedagoger, solister, instrumentalister etc.
 • Samarbeide med de øvrige i musikkvirksomheten og koordinering av jentekorets virksomhet i årsplaner for den samlede musikkvirksomheten
 • Samarbeide med korets administrasjon og styre om strategi, planlegging og gjennomføring av aktivitet
 • Administrative oppgaver som tilligger utøvelse av dirigentstillingen
 • Medvirkning på sosiale aktiviteter med koret
 • Representere Nidaros domkirke i inn- og utland

Du oppfordres til å søke om du har disse kvalifikasjonene:

 •  Minimum bachelor i kordireksjon eller utøvende musikk
 •  Barne- og ungdomskorledelse, og musikkpedagogisk utdanning vil være en fordel.
  • vokalpedagogisk erfaring med barnekor
  • liturgisk erfaring /grunnleggende kirkemusikkompetanse
  • orkesterproduksjonerDet er ønskelig med:
 • Kjennskap til og medlemskap i Den norske kirke
 •  Gode språkferdigheter i norsk og engelsk
 •  Godkjent politiattest

Det blir gjennomført prøvedirigering i forbindelse med utvelgelsesprosessen.

Vi ønsker at du:

 • har engasjement og omsorg for korets medlemmer som skaper fellesskap, trygghet og tilhørighet blant sangerne
 • evner å arbeide målrettet og systematisk, både alene og sammen med andre
 • er omgjengelig, fleksibel, tillitvekkende og løsningsorientert
 • er ryddig, har god struktur og administrative evner
 • er åpen for tradisjonelt gudstjenesteliv og nye gudstjenesteuttrykk
 • opptrer forutsigbart med stabilt humør og positiv innstilling

Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Arbeid med et av landets fremste jentekor i Norges nasjonalhelligdom med ca. 400.000 besøkende i året
 • En sterk tilhørighet, en rik historie, gode samarbeidspartnere, engasjerte kormedlemmer, god rekruttering, godt omdømme og god kunstnerisk og administrativ kompetanse
 • Et tverrfaglig kollegafellesskap preget av åpenhet og respekt
 • Vi tilbyr høy aktivitet, høyprofilerte arrangement hvor du får brukt din gjennomføringsevne
 • Lønn og -betingelser etter gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke
 • Offentlig pensjonsordningKoret har øvelser og opptredener både på kveldstid, i helg og høytider.

Frist
12/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

I Nidaros domkirkes menighet tjenestegjør 4 prester, klokker, diakon, kirketjenere, kirkeverter og kommunikasjonsrådgiver. Virksomheten administreres av daglig leder som er musikernes nærmeste overordnet. Jentekoret administreres av en halv stilling og har repetitør og sangpedagoger knyttet til koret. Til kirkemusikkvirksomheten for øvrig og produksjon av konserter er det knyttet 1,5 stilling musikkprodusent.

Menigheten har 7 kor: Nidarosdomens oratoriekor, Nidaros domkor, Nidarosdomens jentekor, Nidarosdomens guttekor, Schola Santae Sunnivae og Trondheim Vokalensemble (profesjonelt) og Fruens kor.

I tillegg til dirigent for jentekoret er det tre heltids stillinger som domkantor, hvorav én dirigerer Nidarosdomens oratoriekor, Nidaros domkor og Trondheim Vokalensemble. Både Nidarosdomens guttekor og Schola Santae Sunniva har egne dirigenter.

Dirigenten har et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen. Musikkmøtet er et internt koordinerende forum for planlegging og samordning av den kirkemusikalske virksomheten samt informasjonsutveksling mellom daglig leder, domkantorer, dirigenter og musikkprodusenter. I tillegg deltar dirigenten på styremøter i koret, koordineringsmøter og tverrfaglige møter etter behov.

I Nidaros domkirke feires høymesse og kveldsmesse hver søndag og orgelmeditasjoner hver lørdag. Det er jevnlig vielser og dåpsgudstjenester, det er gudstjenester på alle helligdager, samt av og til begravelser. I tillegg til egne konserter, leies kirken ut. Nidaros domkirke har som kirke og samfunnsaktør et nært samarbeid med øvrige samfunnsinstitusjoner, bla Olavsfest, NTNU, TSO, Kirkens Bymisjon, Kammermusikkfestivalen, Trøndelag teater m.fl.