Sangkor under Skolenes sangdag i Oslo Konserthus onsdag 12. juni (Foto: Bård Gundersen)

Maner til kamp for sangen

– Vi kan ikke skrive inn alt skolen skal drive med i læreplanene, mener utdanningsminister Sanner.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

I forkant av Skolenes sangdag – avholdt denne uka — har den politiske debatten rast rundt ett ord: Sang. Demonstranter foran Stortinget krevde at ordet ikke tas ut av læreplanene for norsk. Organisasjoner som Krafttak for sang advarer mot en «nedbygging av sang i lærerutdanningen over tid».

Regjeringa har nye lærerplaner ute på høring – der foreslår de å fjerne sang fra det nye norskfaget fra høsten 2020. Kritikerne mener det går mot at det blir valgfritt for norsklærere i barneskolen om det skal synges i klasserommet eller ikke.

– Det er en demokratisk rettighet: alle barn skal ha anledning til å få med seg tryggheten til å synge med seg i sekken helt uavhengig av hvor de bor. Det er en uttrykksmåte som alle barn må få med seg fra skolen, sier Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i skolen. Hun var blant arrangørene som hyret Oslofilharmonien til å spille med barnekor og rundt 1000 osloelever i Oslo Konserthus onsdag formiddag. Hun nevner orkesteret som eksempel på noen som kan komme til å slite med rekrutteringa når det nå synges mindre i grunnskolen.

– Glad av å synge
To ministre møtte også på scenen i Oslo konserthus. Fra scenen beskrev både Trine Skei Grande (V) og Jan Tore Sanner (H) at de synes det er viktig å synge:
– Sang er uttrykk for kulturen vår – og bygger bro, sa Sanner fra scenen foran klassene. Utdanningsministeren fortalte også elevene hvordan han gjerne synger selv for å bli glad.
– Syng mer! sa Sanner fra scenen til elevene.

Noen timer seinere, foran Stortinget: Musikk i skolen og Krafttak for sang overleverte et opprop med tiltak de mener kan styrke sangen i skolen på vegne av 33 organisasjoner. 18 000 underskrifter ble i tillegg overlevert stortingspolitikere med krav om at sang  nevnes i læreplanen.

«Sangen er språket inni deg»
En av våre største artister med sang, formidling og videreføring av sang- og låtskrivertradisjoner i Norge, selveste Lillebjørn Nilsen, har advart mot å svekke sang i skolen:
«Barn over hele verden lærer først en moll-ters av sine mødre. Spill a og c og a på ditt piano. Du hører dette også i vårt land når mor roper: – Jens Olav, kom og spis! – Denne lille moll-ters er starten på både språk og tanke. Sangen på ditt morsmål bygger ditt viktigste instrument: språket inni deg. Det som skal bli dine egne refleksjoner og intelligens,» skrev Lillebjørn Nilsen i VG tidligere i år.

Utdanningsminister Jan Tore Sanner sang med på Skolenes sangdag denne uka (Foto: Bård Gundersen)

Kari Holdhus er førsteamanuensis i musikkpedagogikk og en annen som mobiliserer. I sitt innlegg på Khronos peker hun på at utdanningsminister Sanner vil at «’Elevene må lære å skape, utforske, forme og oppleve de praktiske sidene av fagene. Da er innholdet i fagene avgjørende, og derfor jobber vi ekstra mye med de praktiske og estetiske fagene når vi nå fornyer læreplanene”. Jeg klarer ikke helt å tro på dette,» skriver forskeren.

Mindre sang = færre profesjonelle utøvere?
– Det er jo ikke bare ordet sang som er tatt ut. Læreplanene er slanket generelt. Mange detaljer er tatt ut, sier Bergroth-Plur, Musikk i skolen.
– Men om ordet hadde stått der, ville det vært et signal til skolen om at dette skal skje. Uten det signalet, og når det er litt tilfeldig om du møter en lærer som selv er en sterk sanger eller ikke, blir selve ordet i læreplanen viktig. Men vi vil ha mer: styrking av de estetiske fagene, sier Bergroth-Plur, og tenker på kravene i oppropet.
– Sang gir mer egenaktivitet, forståelse og mestringsfølelse som utøver. Det går på en grunnleggende dannelse av elevene. Og det igjen går på hvordan samfunnet skal se ut i framtida, mener hun.

Ulrika Bergroth-Plur (foran til venstre) overleverte et opprop med en rekke tiltak som må til for å styrke sangen i skolen (Foto: Endre Lohne)

Bergroth-Plur tror en generell nedbygging av estetiske fag vil komme som en sakte katastrofe:
– Allerede om 10 år kommer vi til å se alvorlige konsekvenser av dette. Staten bruker store midler på institusjoner, og de kommer til å se en identitetskrise når vi ser at de ikke har grunnlag for publikum og utøvere.

Bort fra detaljstyring
Ballade spør utdanningsministeren:
– Syng mer, sier du. Kan du berolige dem som frykter at sangen blir borte?
– Det er helt feil. Det skal synges mye, og min klare oppfordring til skolene er at det bør synges mer, sier utdanningsminister Sanner til Ballade.
– Men det er ikke slik at vi skriver alt som skal gjøres i skolen i læreplanene. Da ville ikke lærerne fått gjort noe i timene. Noe av det vi gjør nå er å tydeliggjøre hva elevene skal lære. Jeg har tillit til at det kommer til å synges masse, i norsk, i matte, og KRLE, mener ministeren.

– Er det nødvendig å ta ordet ut?
– Nå er læreplanen ute på høring, og så får vi se når vi får alle innspill på bordet hvordan vi konkluderer, svarer utdanningsministeren.

 

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev