ÅPENT BREV: Med bakgrunn i Regjeringen Stoltenberg IIs tilsagn om å sette av cirka 177 millioner kroner til helårseffekten av kulturskoletimen, er vi betenkt over at Solberg-regjeringen tenker å kutte bevilgningen, skriver Norsk kulturskoleråd.

© Bjørne Møen

Åpent brev til statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, partiledere og stortingsrepresentantene:

Norsk kulturskoleråd ga i høring – til Regjeringen Stoltenberg II – i forbindelse med forslaget om lovfesting av gratis kulturskoletilbud til elever i 1.-4. klasse, sin tilslutning til innføring av kulturskoletimen.

Med bakgrunn i denne høringen, og med bakgrunn i Regjeringen Stoltenberg IIs tilsagn om å sette av cirka 177 millioner kroner til helårseffekten av kulturskoletimen, er Norsk kulturskoleråd betenkt over at Solberg-regjeringen nå tenker å kutte denne bevilgningen.

Les også: Skule, kultur eller kulturinstitusjon?

Norsk kulturskoleråd er imidlertid ikke forundret over dette grepet. Vi er likevel bekymret over at midlene som var bevilget, er foreslått fjernet, og ikke går til videreutvikling av kulturskolen, herunder talentsatsing, kvalitetsarbeid, profesjonalisering osv.

Det er dessuten fremdeles lange ventelister i kulturskolene. Dette er en utfordring som en bør ta tak i. Det oppleves også at kostnaden med å ha barn i kulturskolen for enkelte blir så høy at dette skaper sosiale skiller samt gjør at vi mister mulige talenter.

Les også: Kulturskolepenger på avveie

Det må også sies at mange kulturskoler nå har lagt kulturskoletimen inn i porteføljen sin, og ser at det er et godt tilbud, som når bredden av elevmassen.

Norsk kulturskoleråd forventer med dette at en i dialogen mellom avtalepartnerne rundt den nye regjeringen – Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – ikke reduserer et godt og solid tilskudd til kulturskolen.

Med hilsen
Morten Christiansen
Direktør
Norsk kulturskoleråd

Publisert:

Del: